Ungdomsmottagningens film för nyanlända nomineras till Publishingpriset

Järva ungdomsmottagning satsar på film för att nå nyanlända ungdomar med utländsk härkomst. Nu nomineras filmen till Publishingpriset i kategorin ”film som marknadsför tjänster”.

Filmen ”Någon lyssnar på dig” tar upp frågor kring sex, identitet och relationer och har som syfte att visa vilket stöd Järva ungdomsmottagning erbjuder.

— Nomineringen till Publishingpriset känns fantastiskt roligt! Att sprida film via sociala medier är ett nytt grepp för oss. Men vi behöver nå ungdomarna där de finns, säger Lina P Isaksson, barnmorska vid Järva ungdomsmottagning.

Filmen har producerats i samarbete mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och Stockholms stad. Den finns översatt till flera språk för att nå en bred målgrupp.

— Det har gått en dryg vecka sedan lanseringen och vi ser redan en bred spridning i sociala medier. Dessutom har skolor och andra vårdenheter hört av sig och bett att få visa filmen. Det gläder oss att budskapet sprids, säger Lina P Isaksson.

Publicerad 2017-09-01