Unikt akademiskt specialistcentrum invigt

Den 7 februari invigdes Akademiskt specialistcentrum på Torsplan i Stockholm, av många beskrivet som en pionjärverksamhet inom hälso- och sjukvården, där forskning, behandling och utbildning knyts ihop för bättre vård för framtiden.

— Jag citerar en av våra patienter ”Det här känns bra för detta är inte ett sjukhus” när jag beskriver vad jag känner för Akademiskt specialistcentrum, sa verksamhetschef Sofia Ernestam när hon öppningstalade vid invigningen där medarbetare, patientföreningar, politiker och samverkanspartner närvarade.

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av Centrum för diabetes, Centrum för neurologi och Centrum för reumatologi. De har under vintern 2017-2018 flyttat in i gemensamma lokaler vid Torsplan i Stockholm där även Stockholms läns sjukvårdsområde har sitt huvudkontor.

En fördel med att de tre centrumen samlokaliseras är bland annat att de alla hanterar kroniska sjukdomar. De olika patientområdena kan därmed lära av varandra eftersom patientprocesserna för respektive område är mycket lika. För vart och ett av centrumen innebär en samlokalisering stora fördelar, menar Sofia Ernestam.

— Vi får möjlighet att arbeta fokuserat med varje patientgrupp och vi får ett bättre teamarbete kring dem. Vi kan samverka med patientföreningar i patientråd och förbättringsarbeten. Vi är innovativa och får till exempel snabbare takt avseende digitalisering, information och e-tjänster som stödjer patienterna, säger Sofia Ernestam.

Viktiga medaktörer för Akademiskt specialistcentrum är primärvården, patientorganisationer, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och andra specialistmottagningar i Stockholms län.

Det unika med ett akademiskt specialistcentrum är det knyter ihop forskning, behandling och utbildning med syftet att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser. 

I uppdraget ingår att utveckla nya arbetssätt, öka patientmedverkan och nya e-hälsolösningar i nära samverkan med patientföreningar, primärvård och sjukhusens specialistmottagningar. Att bedriva forskning tillsammans med patienten ger en bättre vård både idag och i framtiden, samt knyter utvecklingen närmare själva vården. 

— Akademiskt specialistcentrum är den pusselbit som behövs för att bygga ett starkt lärandessystem och en hållbar hälso- och sjukvård, säger Sofia Ernestam.

Vid invigningen talade finanslandstingsråd Irene Svenonius (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L), barn- och äldrelandstingsråd Ella Bolin (KD), Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen och Stockholms läns sjukvårdsområdes sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling.

— Det är en stor dag och jag känner stor stolthet över att vi inom Stockholms läns sjukvårdsområde har fått detta uppdrag. Akademiskt specialistcentrum är en milstolpe i hela framtidsplanen och vi är pionjärer, sa Mikael Ohrling, vars ord fångade även vad de andra talarna fört fram.

Publicerad 2018-02-08