Information kring leveranser av förbrukningshjälpmedel

2018-06-19: Vi har fortsatt fördröjningar gällande leveranser av förbrukningshjälpmedel i hemmet i samband med verksamhetsövergång och ny leverantör.

Vi ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. För många patienter är förbrukningshjälpmedlen viktiga för liv och hälsa. Patientsäkerheten går alltid först och vi prioriterar medicinskt behov. Just nu pågår ett intensivt arbete hos oss och våra leverantörer för att alla förbrukningshjälpmedel ska levereras så snart det bara går.

Följande åtgärder har vidtagits:

  • akuta leveranser prioriteras kring de förbrukningshjälpmedel som kan medföra risk för fara för patienten,
  • ett akutlager har upprättats med de medicinskt mest prioriterade produktområdena,
  • logistikleverantören jobbar så fort det bara går för att komma ikapp samt har ökat sin bemanning för att öka produktlagret, hantera inkomna beställningar och leveranser,
  • vår kundtjänst har förstärkts med ytterligare personal. Även detta till trots kommer vi fortsatt ha väldigt många som ringer till oss och man får därför vara beredd på långa svarstider en tid framöver.

Kontakt

Kundtjänst har öppet helgfria vardagar 8-20. Är du som patient i akut behov av hjälpmedel hänvisar vi dig till att kontakta sjukvården. Du kan också kontakta 1177 för rådgivning.

Förskrivare hittar kontaktuppgifter till oss i Beställningsportalen.

Övriga frågor besvaras via fhh.slso@sll.se som även den vägen in har lång svarstid.

Vid livshotande situationer ska man alltid ringa 112.

Fakta

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni över hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmaterial.

Uppdraget innebär att tillhandahålla ett sortiment av olika artiklar som täcker majoriteten av patienternas behov inom hjälpmedelsområdena diabetes, inkontinens, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter.

Verksamheten ska också ansvara för distribution av förskrivna och beställda hjälpmedel, kundtjänst till patienter, fakturering av patientavgifter samt utbildning och rådgivning till förskrivare om sortiment och regelverk.

Publicerad 2018-06-19