Utökad specialistvård för ledsjukdomar

Nu öppnar Centrum för reumatologi, en ny mottagning för vård av inflammatoriska ledsjukdomar (artrit). Det innebär att fler personer med artritsjukdom i Stockholms län får tillgång till vård.

Alla sorters artritsjukdomar utreds och behandlas på Centrum för reumatologi. Foto: Yanan Li

— Alla patienter med reumatologisk sjukdom ska kunna få tillgång till modern vård och behandling, baserad på aktuell vetenskap. Centrum för reumatologi kommer att erbjuda behandling men minst lika viktigt, samla och sprida kunskap för att denna moderna vård ska finnas i hela Stockholms län, säger hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L).

Centrum för reumatologi är en del i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården, med inriktning mot universitetssjukvård.

— Det nya centret för reumatologi blir en viktig del av sjukvården som kommer att föra ut arbetet med integrerad vård, forskning och utbildning till fler patienter, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD). 

Även sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling är glad att nu kunna räkna Centrum för reumatologi till Stockholms läns sjukvårdsområdes verksamheter.

— Det är oerhört spännande att ha fått förtroendet att vara en del av den utveckling som reumatologin i Stockholm just nu genomgår, säger Mikael Ohrling. Målet är att kunna erbjuda varje patient den vård just han eller hon behöver, där de får den bäst utifrån sina enskilda behov.

Samverkan för bättre vård

Centrum för reumatologi innebär en utökning av befintlig reumatologisk vård. Mottagningen har ett nära samarbete med andra reumatologmottagningar, bland annat vid Karolinska Universitetssjukhuset. De välkomnar både patienter som idag vårdas inom reumatologin och nya patienter via remiss från primärvården.

— Vi vill samarbeta tätt med primärvården och en del patienter kommer att kunna få rätt behandling hos sin vårdcentral, säger verksamhetschef Sofia Ernestam.

Forskning och utveckling

Centrum för reumatologi bedriver även forskning och utveckling av reumatologisk diagnostik och behandling i samverkan med Karolinska Institutet. Dessutom ingår Centrum för reumatologi i projektet 4D Artriter, som arbetar för att underlätta för patienter med artritsjukdomar i deras möte med vården.

— Centrum för reumatologi är ett av de steg som Stockholms läns landsting tagit för att arbeta närmare patienten med innovativa lösningar så att patienten blir en del av sin egen vård, sammanfattar Ella Bohlin.

Redan idag använder Centrum för reumatologi e-tjänsterna ”Ont i lederna”, ”Ont i ryggen”, ”Patientens egen registrering” och ”Trappen”, vilka har utvecklats tillsammans med patienter.

Publicerad 2016-08-29