vaccin_vaccination_foto_AdobeStock

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Många som vaccinerar sig slipper influensa. Du som ändå får influensa blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet. Det vanliga influensavaccinet skyddar inte mot covid-19.

För dig som riskerar att bli allvarligt sjuk om du får influensa eller lunginflammation är vaccinationen gratis. Du som tillhör en sådan riskgrupp har förtur till vaccinationen under november månad.

Vilka räknas som riskgrupp?

Till riskgrupp räknas du som:

  • Är 65 år eller äldre.
  • Är gravid efter vecka 16.
  • Har en hjärtsjukdom.
  • Har en lungsjukdom som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller svår astma.
  • Har typ1-diabetes eller typ 2-diabetes.
  • Har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Har en mycket kraftig övervikt.
  • Har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Har flera funktionsnedsättningar.

Ibland behöver en läkare bedöma om du har en ökad risk att bli svårt sjuk av influensa.

Barn som tillhör någon riskgrupp rekommenderas vaccin från sex månaders ålder. 

Du som tillhör någon riskgrupp för influensa är välkommen att vaccinera dig hos våra vårdcentraler från och med 3 november 2020. Sista datum för vaccination är 28 februari 2021.

Du som inte tillhör någon riskgrupp

Även om du inte tillhör någon riskgrupp är du välkommen att boka tid hos vårdcentralen för vaccination mot en kostnad. Du kan vaccinera dig från och med 1 december 2020 till och med 28 februari 2021. 

Hur sjuk blir jag? 

De flesta som får influensa behöver inte söka vård. Du kan få feber, snuva, huvud- och ledvärk, men blir oftast frisk efter någon vecka om du ser till att vila mycket och dricka mycket vätska. 

För dig som tillhör någon riskgrupp kan influensan utvecklas till allvarligare sjukdom. Äldre och kroniskt sjuka kan till exempel få bakteriell lunginflammation som komplikation av influensan.

Därför bör du som tillhör en riskgrupp också vaccinera dig mot pneumokocker, som är den vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation. Du bör i år vaccinera dig så tidigt som möjligt för att vara säker på att ha ett fullgott skydd när influensasäsongen startar. 

Hur kan jag skydda mig? 

Det är svårt att skydda sig helt mot influensavirus, eftersom det sprids både via luften och genom kontakt. Du kan öka dina chanser att inte bli smittad genom att tvätta händerna ofta och genom att ha en bra grundkondition. Kan du promenera eller cykla, istället för att välja kollektiva färdmedel, ökar dina chanser att undgå smitta.  

Hur stor nytta gör vaccinationen? 

Influensa- och pneumokockvaccin är det bästa skyddet för äldre och andra riskgrupper mot svår luftvägssjukdom. Vaccinet skyddar inte mot covid-19. 

Det kommer nya influensavirus varje år och därför behöver du vaccinera om dig inför varje säsong. Däremot räcker det oftast för de flesta vuxna att få pneumokockvaccin en gång. 

Publicerad 2020-10-21