Vaccination av ungdomar 16-17 år

Den 9 augusti klockan 10. 00 öppnar vaccination mot covid-19 även för ungdomar födda 2005 eller tidigare. Dessa kan boka tid för vaccination via appen Alltid öppet eller telefonbokningen hos de vaccinationsmottagningar som har ett tilläggsavtal för ungdomar.

Just nu finns det gott om lediga tider för vaccination runt om i länet. Förra veckan förkortades dosintervallet för att fler ska kunna bli vaccinerade med två doser inför hösten – och med start nästa vecka kommer de som är födda 2005 eller tidigare också att kunna boka vaccination. Detta för att undvika att fler blir svårt sjuka i covid-19 i höst.

Hälften av länets invånare över 18 år har vaccinerat sig med två doser mot covid-19. Men när den mer smittsamma deltavarianten av viruset ökar, behöver ännu fler vaccinera sig.

Ungdomar utan personnummer

Personer födda 2005 eller tidigare som saknar personnummer och därför inte kan boka tid hos vaccinationsmottagning, eller som av annan anledning inte har möjlighet att uppsöka en vaccinationsmottagning, kan kontakta en vårdcentral för vaccination mot covid-19.

Samtycke eller mognadsbedömning

För vaccination av personer under 18 år krävs samtycke. Det finns tre alternativ. En medhavd samtyckesblankett undertecknad av vårdnadshavare, att en vårdnadshavare följer med till mottagningen och undertecknar på plats eller att ungdomen själv ger sitt samtycke efter att vårdgivaren gjort en mognadsbedömning enligt regionala riktlinjer.

Aktuell information om vaccinationsbokning finns på 1177.se.

Publicerad 2021-08-05