patient får spruta

Vaccination inom hemtjänst och hemsjukvård påbörjas

I samarbete med Solna stad inleder Stockholms läns sjukvårdsområde idag vaccinationen av hemsjukvårdspatienter och kommunens hemtjänstbrukare i ett begränsat geografiskt område.

Idag inleds vaccinationen av hemsjukvårdspatienter och kommunens hemtjänstbrukare. Till att börja med i ett begränsat område. I takt med att tillgången på vaccin ökar kommer fler att erbjudas vaccination. De patienter som kommer erbjudas vaccin blir personligt kontaktade.

Region Stockholm följer den prioriteringsordning som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten där de äldre och sköra som har störst risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp erbjuds vaccination först.

Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm har i uppdrag att operativt samordna vaccineringen inom den nära vården.

Vaccinationen av hemtjänstbrukare genomförs i nära samverkan mellan kommun och region.

- Nära samverkan med kommuner möjliggör ett patientsäkert och ordnat arbete med vaccinationer av personer med hemtjänst, säger Martin Forseth, närsjukvårdschef i Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm.

- Att vaccinering påbörjas är ett viktigt steg för att skydda äldre och sköra, säger Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare i Solna stad.