Vaccinationsbokning startar för 12–15-åringar

20 september startar bokningen av vaccination mot covid-19 för alla från 12 år upp till födda 2006. De första tiderna kommer att kunna erbjudas från och med 4 oktober. Fortfarande återstår vissa administrativa delar för att kunna påbörja vaccinationerna och om de hinner bli klara kan de första doserna komma att erbjudas tidigare.

– Vaccinationerna av åldersgruppen startar den 4 oktober. Om det visar sig att vi får de sista administrativa delarna på plats kan det komma att tidigareläggas. Jag räknar med att det blir klart inom några dagar, men för säkerhets skull kan de tidigaste tiderna just nu bokas till 4 oktober, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

De flesta i åldersgruppen kommer att erbjudas vaccination i skolorna så beslutet om vaccinationsstart gäller de som inte vill vänta på att vaccinationerna erbjuds vid deras skola och därmed vill boka tid hos en vaccinationsmottagning.

Länsstyrelsen kommer nu samordna arbetet med länets kommuner och elevhälsan så att vi kan erbjuda skolorna som har elever som är 12–15 år att externa vaccinatörer kan vaccinera eleverna i skolan.

Fakta

Grundläggande krav för vaccination av barn 12–15 år vid vaccinationsmottagning

  • Båda vårdnadshavare måste underteckna samtyckesblankett vid gemensam vårdnad. Oavsett om det görs hemma (nedladdad blankett 1177) eller på blankett på plats på vaccinationsmottagningen.

  • Minst en vårdnadshavare måste följa med barnet vid vaccinationstillfället, båda vårdnadshavarna om det inte finns en undertecknad samtyckesblankett. Barnet måste kunna identifieras av vårdnadshavare på plats. Inga mognadsbedömningar görs på denna åldersgrupp.

  • Bokning via telefonbokningen eller appen Alltid öppet (ombud eller bank-id) är möjlig med start 20/9, tillgängliga tider kommer finnas med start 4/10. Ingen drop-in för denna åldersgrupp med anledning av att det krävs särskild kompetens för att vaccinera barn.


Hur många 12 åringar upp till födda 2006 finns det i regionen?
Cirka 120 000

Publicerad 2021-09-20