bildcollage med olika vårdsituationer

Vård i Traneberg byter namn till Alvik

Tranebergs vårdcentral, barnavårdscentral och logopedmottagning byter namn till Alvik men verksamheterna förblir desamma. Tillsammans erbjuder vi trygg och tillgänglig vård.

Alviks vårdcentral

Alviks vårdcentral erbjuder medicinsk behandling, rehabilitering och förebyggande hälsovård. Till oss är du välkommen både med kroniska sjukdomar eller tillfälliga besvär.

Besök vår webbplats alviksvardcentral.se.

Alviks barnavårdscentral

Alviks barnavårdscentral erbjuder trygga, regelbundna hälsokontroller. Vi följer barnet från födsel till skolstart och är ett stöd i föräldraskapet.

Besök vår webbplats alviksbvc.se.

Logopedmottagningen Alvik

Logopedmottagningen Alvik utreder och behandlar patienter med olika svårigheter, främst kopplade till röst och tal. För att komma till oss behöver du en remiss.

Besök vår webbplats.

Publicerad 2020-03-02