Vårdcentraler samarbetar kring infektionsnoder

För att förstärka närsjukvården samarbetar alla vårdcentraler i Region Stockholm oavsett huvudman. Tillsammans förbereder vårdcentralerna sig för att öppna separata infektionsnoder där patienter med luftvägsinfektioner kan tas emot. Patienter uppmanas fortsätta kontakta sin ordinarie vårdcentral.

För att undvika smittspridning är det viktigt att patienter med luftvägsinfektioner inte möter andra patienter på vårdcentralen. Därför förbereder vårdcentraler i Region Stockholm sig på att öppna särskilda infektionsnoder i anslutning till vårdcentraler runt om i vårt län. På några platser öppnas särskilda entrédörrar till vårdcentralen och på andra platser sätts det upp tält utanför vårdcentralen.

Minska smittspridning

Syftet med infektionsnoderna är att minska smittspridningen genom att separera patienter med luftvägsinfektioner från övriga vårdflödet. I infektionsnoderna kommer en klinisk bedömning att göras. Ingen provtagning för Covid-19 kommer utföras.

Infektionsnoderna kommer ta emot patienter från vårdcentraler i det geografiska närområdet och bemannas av medarbetare från dessa vårdcentraler.

Infektionsnoderna kommer öppna när vårdcentralerna i det geografiska området bedömer att behovet finns. På några platser i regionen har infektionsnoder redan öppnat.

Fortsätta kontakta vårdcentralen

Patienter ska fortsätta kontakta sin vanliga vårdcentral via telefon eller e-tjänster. Om vårdcentralen bedömer att patienten bör gå till en infektionsnod kommer de att boka en tid på infektionsnoden och meddela patienten vart denne ska gå. Eftersom flera vårdcentraler samarbetar kring infektionsnoderna kommer en del patienter få gå till en infektionsnod som ligger i anslutning till en annan vårdcentral än sin ordinarie. Patienter som inte är kallade till infektionsnoden ska inte på eget initiativ besöka den.

Publicerad 2020-04-03