Vårdcentraler testar videomöten

Sedan en tid tillbaka pågår pilotprojektet ”Videomöte via 1177 vårdguidens e-tjänster”, där vårdpersonal och patienter i primärvården testar att möta varandra via videolänk. Från SLSO är det Råsunda, Hässelby och Tallhöjdens vårdcentraler som deltar.

Nemrud Büyükkaya och Katarina Holgersson, Råsunda vårdcentral


– Efter ungefär drygt 40 genomförda videomöten har vi sett att många uppskattar tjänsten och att den underlättar både för våra patienter och för oss som arbetar i vården, säger Katarina Holgersson, verksamhetschef på Råsunda vårdcentral.

Ett videomöte innebär att patienten erbjuds en bokad tid med läkare, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut eller kurator som genomförs med bild och ljud via dator eller en särskild app. Totalt är det nu runt 70 möten som har genomförts via videolänk på de tre medverkande vårdcentralerna.

Patienterna i piloten erbjuds möjlighet till videomöte utifrån vårdbehov och förutsättningar. De behöver ha tillgång till smartphone, surfplatta eller dator för genomföra mötet, i övrigt finns inga fasta kriterier för vem som kan ta del av tjänsten.

– Många av oss har nog en uppfattning om att det fysiska mötet är bäst i alla lägen, men så behöver det inte vara, säger Katarina Holgersson. Vi har upplevt att det blir ett helt annat fokus när man sitter ansikte mot ansikte i ett videomöte, det finns liksom inget utrymme för att tappa tråden eller titta åt andra hållet.

Många vinner på utvecklingen

Katarina reflekterar också över hur vi ofta tar för givet att det bara är yngre människor som vill använda ny teknik:
– Här måste vi i vården börja tänka om. Det verkar vara väldigt individuellt, och vi ser att många äldre ser videomöten som ett sätt att underlätta vardagen. Vi får också chansen att nå människor som annars kanske inte skulle kontakta vården över huvud taget. Det är många som har mycket att vinna på den här utvecklingen.

Appen för videomöte fungerar även utomlands, något som distriktsläkare Nemrud Büyükkaya haft nytta av då många patienter är på resande fot. Bland annat har han smidigt kunnat justera blodtrycksmedicinen för svenska pensionärer i Spanien och följt upp medicinering för patienter på tjänsteresa. Nu har han precis hjälpt en tentapluggande student att få allergimedicin utan att behöva komma till mottagningen, och han är entusiastisk över de nya möjligheterna:

– Vi behöver bli bättre på att anpassa oss till patienternas behov, se vad vi kan välja att göra på det nya sättet. Förnya recept, förlänga sjukskrivningar, initiera och följa upp behandlingar. Det ger en stor valfrihet till våra patienter och är förstås väldigt effektivt för mig som läkare.

Uppföljning, utvärdering och siktet framåt

När pilotperioden är slut kommer användarnas erfarenheter att samlas in via enkäter och intervjuer med patienter och medarbetare. Den tekniska utrustningen och anslutningen kommer också att utvärderas. De vårdcentraler som deltagit i piloten kommer att fortsätta med videomöten tills vidare.

– Vi behöver vara med och utveckla moderna och effektiva arbetssätt som en del i vår service till invånarna, säger Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef primärvård inom SLSO. Videomöten är ett sätt att tänka hållbart i både kort och långt perspektiv och det ligger helt i tiden. Det blir spännande att följa utvecklingen framöver.

Publicerad 2017-05-11