Vårdgarantin prioriteras inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Primärvården inom Stockholms läns sjukvårdsområde uppfyllde Stockholms läns landstings vårdgaranti till 96 procent år 2017 - trots att kraven är skärpa jämfört med den nationella vårdgarantin. Genom att utveckla nya digitala kontaktvägar för patienter är ambitionen att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Vårdgarantin innebär att patienter ska få vård inom en viss tid. Den nationella vårdgarantin säger att patienten ska få träffa en läkare på vårdcentralen inom sju dagar. Stockholms läns landsting har valt ett kortare tidsspann som innebär att patienter, som av vårdpersonal bedöms behöva träffa läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, ska få tid på vårdcentralen inom högst fem dagar. Av alla patienter som sökte sig till vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde fick 96 procent tid inom fem dagar.

- God tillgänglighet till primärvården innebär en trygghet för patienter. Därför fortsätter vi arbeta med att förbättra tillgängligheten inom den landstingsdrivna primärvården. Ett exempel är att vi utvecklar nya digitala kontaktvägar för patienter att nå vården oavsett var patienten befinner sig, säger Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef för primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Varje år redovisar Stockholms läns sjukvårdsområde öppet resultaten av vården de ger och patienternas uppfattning om vårdens kvalitet. Att öppet redovisa resultat är ett steg i kvalitetsarbetet.

Publicerad 2018-04-23