Åtgärder för bokningar som ej gått igenom

Under fredagen drabbades appen Alltid öppet av en incident. Orsaken bedöms vara att olika databaser under en tid på 9 minuter klockan 14.00-14.09 inte var ordentligt synkroniserade med varandra då mer kapacitet tillfördes servrarna.

Incidenten har bland annat medfört att vissa bokningar av vaccintid inte gått igenom som de skulle. Det gjorde att invånare som bokat tid i appen Alltid öppet inte syns i vaccinmottagningens system.

Antalet invånare födda 1976 och äldre som bokat tid i fredags mellan 14:00 och 14:09, men som blivit av med sina vaccinationsbokningar är uppskattningsvis runt 300 till 600 personer.

Det innebär att vaccinationsmottagningar bör vara beredda på att enstaka personer födda 1976 och äldre i samband med att de kommer till vaccinationsmottagningen under vecka 21 och vecka 22 inte återfinns i bokningen samtidigt som de hävdar att de har bokat eller till och med uppvisar en skärmdump från Alltid öppet.

Cirka 24 timmar före det är dags för vaccination ska du som invånare få ett sms om din bokade dos 1-tid. Om du vet med dig att du bokat din tid mellan 14:00 och 14:09 under fredagen den 21 maj ber vi dig kontrollera din bokning igen eller vara uppmärksam på uteblivet sms.

Löpande fylls det på med tider.