Medarbetare berättar

Välkommen att möta några av våra 11 500 medarbetare. Här berättar de om sina jobb hos oss genom film och intervju.

Fler medarbetare berättar

Utöver dessa filmer finns också fler intervjuer med våra medarbetare.

Shukri gillar sitt jobb

Shukri är distriktssköterska och jobbar på Barnavårdscentral.

Sofie Hellberg

Sofie Hellberg har jobbat som logoped i fyra år. Idag jobbar hon på logopedmottagningen Rosenlund i Stockholm. 

Daniel Uppström

"Det står faktiskt aldrig stilla. Ser vi ett behov så kan vi jobba mot att möta det behovet som patienterna har."

Arvid Bengtsson

"Det bästa med att jobba inom geriatriken är mötet med alla patienterna. Det är en väldigt intressant patientgrupp"