Lokaler

Stockholms läns sjukvårdsområde finns över hela länet. Vi hyr över 400 000 kvm och har verksamhet i 200 lokaler.

Verksamhetsstöd Lokaler stöder alla Stockholms läns sjukvårdsområdes verksamheter i frågor som gäller lokaler och säkerhet. Det gäller till exempel:

  • Att finna nya lokaler
  • Förhandlingar och tvister med hyresvärd/fastighetsägare om t ex hyresavtal, ombyggnad, störningar och brister
  • Nyckeltal och rimlighetsbedömningar för lokaler (till exempel yta per anställd och patient)
  • Befolkningsprognoser för geografiska områden (till exempel per stadsdel)
  • Administration av hyresavtal och information om hyresavtal
  • Fysisk tillgänglighet i lokaler
  • Säkerhetsfrågor (lås, larm, bevakning, brandsäkerhet) och försäkringsärenden.