Ombud för barn

Vårdnadshavare till barn under 13 år kan utföra ärenden för barnet i Alltid öppet.

Första gången du ska agera ombud behöver du logga in i appen, klicka på knappen "Agera ombud för ditt barn" och ange barnets personnummer. 

När du i fortsättningen vill agera ombud klickar du på knappen "Agera ombud" och väljer ditt barn.

Barn som har fyllt 13 år

När barnet blir 13 år upphör ombudskapet automatiskt. Barnet behöver då ha ett eget BankID eller Freja eID Plus för att logga in i appen. Vårdnadshavaren kan inte längre se någon information som rör barnet i Alltid öppet.