Lymfödemutredning

Den 15 april 2021 öppnar nya Specialistmottagning för lymfödemutredning. Mottagningen tar emot remisser från 6 april.

Hos den nya specialistmottagningen kan du få hjälp att ta reda på om du har lymfödem och hur du kan bli bättre. Du kommer till mottagningen via remiss från läkare.

Svullnad i kroppen kan ha många olika orsaker. Specialistmottagning för lymfödemutredning kan utreda om det handlar om just lymfödem. Det är dock viktigt att först ta reda om det finns andra orsaker till din svullnad. Utredning och behandling av lipödem ingår inte i mottagningens uppdrag.

Lymfkärl och lymfkörtlar kan ha skadats i samband med en operation eller en olycka, men man också ha en skada på lymfsystemet från födseln. Behandlingen går ut på att minska svullnaden och att förhindra att lymfödemet blir större.

Information till vårdgivare

För att komma till oss krävs en läkarremiss. Vi utreder misstänkta primära och sekundära lymfödem och fastställer diagnos.

Vi tar emot patienter i alla åldrar, även barn. Det inkluderar patienter med diagnosticerade lymfödem som har försämrats och är i behov av ny bedömning. När diagnosen är fastställd kartlägger vi patientens behov, lägger upp en behandlingsplan och initierar behandling.

Remittera till oss

Från och med 6 april tar vi emot remisser till Specialistmottagning för lymfödemutredning. Vi tar helst emot remissen via journalsystemet TakeCare och namnet där är Lymfödemutredningsmottagning. Har du som vårdgivare inte tillgång till TakeCare kan du skicka remissen via post.

Remissen bör innehålla information om:

  • tidigare undersökningar
  • vilka besvär patienten har

Differentialdiagnoser ska i möjligaste mån vara utredda innan du remitterar till oss. Om patienten har ett misstänkt cancerrecidiv skall detta utredas och eventuellt behandlas innan remiss skickas till oss.

Vad är lymfödem?

Lymfödem visar sig som en svullnad någonstans i kroppen. Svullnaden beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfa har svårt att transporteras, och istället samlas på ett ställe.

Lymfkärl och lymfkörtlar kan ha skadats i samband med en operation eller en olycka, men man också ha en skada på lymfsystemet från födseln. Behandlingen går ut på att minska svullnaden och att förhindra att lymfödemet blir större.

Postadress

Du vårdgivare som inte har TakeCare, och som önskar remittera patient för lymfödemutredning, kan skicka remissen till:

Specialistmottagning för lymfödemutredning
Olivecronas väg 15
113 61 Stockholm