Om coronaviruset

På denna sida hittar du sammanställd kort information kring coronaviruset covid-19.

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta, men en rad olika symtom kan förekomma. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom. 

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Praktiska länkar

1177-Vårdguiden
På 1177 Vårdguiden finns information om covid-19. Här hittar du mycket information om covid-19 så som exempelvis hur du minskar risken att bli sjuk, vad som gäller vid vårdbesök och vad du kan göra själv. 

Läs mer om covid-19 på 1177.se 

In other languages
1177.se has information about the corona virus in several languages.

About corona - 1177.se

The Public Health Agency of Sweden has information about the corona virus in several languages.

About corona - folkhalsomyndigheten.se

Teckenspråk och syntolkad information om covid-19
Krisinformation.se har sammanställt länkar till information om covid-19 på teckenspråk.

Besök krisinformation.se för mer information

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund
Hit kan du ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på flera olika språk.

Telefonlinjen bemannas av personer som talar arabiska, somaliska, persiska/dari, tigrinja/amarinja och ryska.

Besök transkulturelltcentrum.se för mer information

Provtagning för covid-19

Vaccination mot covid-19

Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177 Vårdguiden, och informationen där uppdateras löpande.

Covidbevis

Den 1 juli lanserar E-hälsomyndigheten e-tjänsten Covidbevis. Ett Covidbevis visar att du blivit vaccinerad mot covid-19 och kan underlätta vid resor till andra länder.

Du hittar all information hos E-hälsomyndigheten, covidbevis.se 

Tillfrisknandebevis i Stockholm

Du som bor i Stockholms län och ska ut och resa och inte är vaccinerad kan begära ett tillfrisknandebevis.

Läs mer om Tillfrisknandebevis på 1177

Känner du oro för covid-19?

Nu finns ett självhjälpsprogram för dig som upplever oro i samband med covid-19. Region Stockholm har tagit fram det kostnadsfria självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19.

Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och tillgängligt för alla invånare i Stockholms län som fyllt 18 år, via inloggning i tjänsten Stöd och behandling på 1177.se