Om coronaviruset

På denna sida hittar du sammanställd kort information kring coronaviruset covid-19.

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta, men en rad olika symtom kan förekomma. För att undvika smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom. 

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Praktiska länkar

1177-Vårdguiden
På 1177 Vårdguiden finns information om covid-19. Här hittar du mycket information om covid-19 så som exempelvis hur du minskar risken att bli sjuk, vad som gäller vid vårdbesök och vad du kan göra själv. 

Läs mer om covid-19 på 1177.se 

In other languages
1177.se has information about the corona virus in several languages.

About corona - 1177.se

The Public Health Agency of Sweden has information about the corona virus in several languages.

About corona - folkhalsomyndigheten.se

Teckenspråk och syntolkad information om covid-19
Krisinformation.se har sammanställt länkar till information om covid-19 på teckenspråk.

Besök krisinformation.se för mer information

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund
Hit kan du ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på flera olika språk.

Telefonlinjen bemannas av personer som talar arabiska, somaliska, persiska/dari, tigrinja/amarinja och ryska.

Besök transkulturelltcentrum.se för mer information

Allmän provtagning för covid19 upphör

Från den 9 februari ska den breda allmänheten inte längre provtas för covid-19 vid symtom. Provtagning kan ske om läkare bedömer att det är nödvändigt.

E-hälsomyndigheten slutar utfärda covidbevis 30 juni

Efter 30 juni går det inte längre att få ett covidbevis eftersom EU-förordningen om covidbevis upphör då. Det går att använda redan utfärdade bevis så länge de är giltiga. Läs mer på 1177. 

Vaccination mot covid-19

Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177.se, och informationen där uppdateras löpande.