Överviktsbehandling

Överviktscentrum erbjuder specialistbehandling och stöd för personer från 16 år som har grav övervikt eller fetma.

Behandlingen är beteendeinriktad och man utför inte kirurgisk behandling. Här finns läkare, sjuksköterskor, dietister, hälsopedagoger, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är specialiserade på behandling av övervikt och fetma. 

För att bli patient hos Överviktscentrum behövs remiss från läkare.