Överviktsbehandling

Sedan 1 januari 2019 ingår Överviktscentrum i Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Överviktscentrum erbjuder specialistbehandling och stöd för personer från 16 år som har grav övervikt eller fetma. Behandlingen är beteendeinriktad och man utför inte kirurgisk behandling. Här finns läkare, sjuksköterskor, dietister, hälsopedagoger, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är specialiserade på behandling av övervikt och fetma. 

För att bli patient hos Överviktscentrum behövs remiss från läkare. 

Akademiskt specialistcentrum 

Rent organisatoriskt ingår Överviktscentrum i Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen, som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde i samarbete med Karolinska Institutet. Här integreras högspecialiserad vård med forskning, utveckling, utbildning och innovation.