Tutkimus ja kehitys

Työskentelemme koko ajan hoidon kehittämiseksi voidaksemme varmistua siitä, että saat parhaan mahdollisen hoidon.

Teemme sen kokeilemalla uusia hoitomenetelmiä eri tutkimusprojekteissa, mutta myös tarkastelemalla kriittisesti omaa organisaatiotamme ja sitä, miten voimme kehittyä.

Yhteistyössä Karoliinisen instituutin kanssa harjoitamme tutkimusta, kehitystyötä ja koulutusta yleislääketieteen, psykiatrian, riippuvuushoidon, lasten- ja nuortenpsykiatrian, kuntoutuksen ja kansanterveyden aloilla. Harjoitamme myös tutkimusta vanhustenhuollosta yhdessä useiden kuntien kanssa.

Tutkimusprojektit alistetaan aina etiikan tarkastuslautakunnan tarkastettaviksi. Tällä varmistetaan, että tutkimus suoritetaan aina oikealla tavalla ja että on otettu kantaa  siihen harkintaan, jota on harjoitettu tutkimuksen antaman hyödyn ja sen mahdollisen vaikutuksen hoitoon välillä.

Päätät itse, osallistutko

Potilaanamme sinulta voidaan kysyä, haluatko osallistua johonkin tutkimusprojektiin. Tämä merkitsee usein, että saat täyttää yhden tai useamman kyselylomakkeen tai että sinulle voidaan tehdä jokin täydentävä tutkimus.

Ratkaiset aina itse, haluatko olla mukana sinulta kyselemässämme tutkimuksessa. Päätökselläsi ei ole mitään vaikutusta saamaasi normaaliin hoitoon.

Jos sovit mukaan johonkin meneillään olevaan tutkimukseen, sinulle esitetään kysymys, haluatko osallistua. Saat tuolloin tarkat tiedot siitä, mitä juuri se projekti merkitsee sinulle.

Jos olet kiinnostunut olemaan mukana tutkimusprojektissa - puhu hoitajasi kanssa.