Työympäristö ja terveys

Tukholman läänin sairaanhoitoalueella tulee kaikkia työpaikkoja leimata avoin ilmapiiri, terveyttä edistävä työ, aktiivinen johtajuus, tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus.

Sen vuoksi haluamme, että:

  • kaikki työntekijämme tuntevat itsensä nähdyiksi, kunnioitetuiksi ja osallisiksi luomistyöhön.
  • päällikkömme ja johtajamme mahdollistavat pitkän tähtäimen työympäristötyöllä meille kestävän työelämän luomisen
  • osallisuus ja yhteistyö ovat itsestäänselvyyksiä

Terveyttä edistävät työpaikat:

Haluamme toiminnassamme suunnata painopisteen terveyttä edistävään työhön. Tässä on kyse myönteisten edellytysten tunnistamisesta ja tarjoamisesta, esimerkiksi;

  • luomalla osallisuutta ja avoimuutta selvien tavoitteiden, rutiinien ja roolien muodossa
  • luomalla mahdollisuuksia toimintojen ja osaamisen kehittämiseen sekä uusien työtehtävien kokeilemiseen
  • kunnioittamalla ja käyttämällä hyväksi toistemme erilaisuuksia – tiimiajattelu
  • antamalla ja saamalla palautetta keskeytyksettä
  • ottamalla itse vastuutta terveydestä ja elämäntyylistä ja asettamalla rajoja arkipäivälle
  • tarjoamalla terveellisiä toimintoja ja rohkaisemalla ihmisiä niiden käyttöön sekä helpottamalla terveellisiä valintoja

Kuntouttaminen

Harjoitamme myös aktiivista kuntoutustyötä. Tavoitteenamme on, että ne työntekijät, joiden työkyky on alentunut sairauden tai loukkaantumisen takia, voisivat niin pian kuin mahdollista palata hyvän kuntoutustyön avulla töihin.