Tarjoamamme hoito

Tukholman läänin sairaanhoitoalue tarjoaa hoitoa kaikissa elämäntilanteissa.

Toimintamme

Toimimme valtaosassa läänin kuntia ja kaupunginosia. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa terveyskeskukset, päivystysklinikat, lasten- (BVC) ja äitiysneuvolat (MVC), nuorisolle suunnatut vastaanottopisteet sekä kuntoutusyksiköt.

Tarjoamme erikoissairaanhoitoa lasten ja nuorten psykiatrian, aikuispsykiatrian, syömishäiriöiden hoidon, riippuvuuksien hoidon ja oikeuspsykiatrian aloilla. Toimintaamme kuuluvat lisäksi apuvälinehuolto, kuntoutus ja terveys, vanhustenhuolto ja tehostettu kotihoito.

Vastaanottopisteemme, klinikkamme ja muu toimintamme ovat monien ihmisten ensimmäinen kontakti terveydenhuoltoon.

Sinulla on oikeus päästä nopeasti oikeanalaiseen hoitoon. On tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä potilaana että omaisena.

Tukholman läänin sairaanhoitoalue

Olemme osa Tukholman läänin maakäräjiä, ja tehtävänämme on kehittää ja antaa hoitoa lähellä sinua. Olemme vakuuttuneita siitä, että sairaanhoito paranee, kun päätökset tehdään mahdollisimman lähellä potilaita.

Vastuumme on suuri, ja sen vuoksi pyrimme jatkuvasti kehittämään hoitoa. Palveluksessamme työskentelee noin 11 000 työntekijää, joiden visiona on antaa “oikeanlaista hoitoa juuri silloin kun ja siellä missä sinä sitä tarvitset”.

Teemme työtä sen eteen, että Tukholman läänin asukkaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat kokea saavansa turvallista ja nopeaa hoitoa. Potilaana sinun tulee voida tuntea itsesi tyytyväiseksi sekä saamaasi vastaanottoon että antamamme hoidon tuloksiin.