Region Stockholm

Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Tillsammans tar vi Stockholm framåt. Varje dag, dygnet runt. I livets alla skeden.

Den nya terrorhotnivån

Med anledning av den höjda terrorhotnivån har Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi tagit fram material till stöd och hjälp att hantera sin egen, och barns oro.  

Två filmer om att hantera oro >>

Råd till allmänheten (pdf) >>
Att bemöta barn (pdf) >>

Telefonist

Osäker på var du får bäst hjälp?

Ring sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 för råd om sjukdomar och vård dygnet runt. 

Du kan också besöka 1177.se för information om hälsa, sjukdomar och vård. 

Vård hos oss

Vi erbjuder vård i livets alla skeden. Våra verksamheter finns i merparten av länets kommuner och stadsdelar.

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen till oss på Stockholms läns sjukvårdsområde!