Potilasturvallisuus

Pyrimme asettamaan turvallisuuden korkealle kaikissa hoitoa koskevien kysymysten turvallisuusajattelussamme

Sen vuoksi on tärkeää meille, että kaikkien tulee olla tietoisia siitä, että hoidossa voidaan tehdä virheitä. Virheitä ei synny sattumalta, vaan ne johtuvat usein puutteellisista, taustalla olevista rutiineista tai virheellisestä organisaatiosta.

Koska virheet ovat jotakin, joka poikkeaa siitä, mitä hoidon oikeastaan pitäisi olla, niin puhumme usein siitä, että raportoimme ja käsittelemme poikkeamia.

Kun jotakin sattuu

Jos sattuu poikkeama ja joku loukkaantuisi, meidän terveyden- ja sairaanhoidon työntekijöiden tulee aina raportoida se. Tiesitkö, että raportoimme myös sen, mikä merkitsee vaaraa siitä, että joku voisi loukkaantua, vaikka niin ei vielä olisi käynytkään?

Selvitämme tapahtuman (poikkeaman) ja ryhdymme toimenpiteisiin, ettei sama pääsisi tapahtumaan uudelleen. Jos hoitovirhe tapahtuu, sinun tulee kyseisenä potilaana tai tämän läheisenä saada tarvitsemasi tiedot.

Sinun tulee myös saada tiedot siitä, että voit ilmoittaa tapahtuman Hoidon ja hoivan tarkastuslaitokselle (IVO), potilaslautakunnalle, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag ‑vakuutusyhtiölle ja Läkemedelsförsäkringenille (Lääkevakuutus).

Järjestelmälliset menetelmät tuottavat tuloksia

Työntekijämme saavat koulutusta järjestelmällisessä riski- ja syyanalyysissa. Jokaisessa yksikössä tulee olla vähintään yksi työntekijä, joka osaa tämän ja on perehtynyt tähän erinomaisen hyvin. Kaikilla yksiköillä on paikalliset strategiansa omaa potilasturvallisuustyötänsä varten.

Riski- ja syyanalyyseja suoritetaan myös keskustasolla tätä tarvittaessa. Kaiken tämän ansiosta voimme koko ajan seurata ja arvioida potilasturvallisuutta.

Voit myötävaikuttaa

Turvallisuuskulttuuria ei luoda yön yli. Se on tulosta kaikkien yhteisistä ponnistuksista, joilla koko ajan tarkastamme sitä, teemmekö oikeita asioita oikealla tavalla.

Rohkaisemme sen vuoksi sinua potilaana tai läheisenä raportoimaan virheet, jotta voisimme selvittää, mistä ne johtuvat ja löytää mahdollisuuksia parantaa toimintaamme.

Potilasturvalaki

Potilasturvalaki määrää, että meidän hoidontarjoajana tulee suunnitella, johtaa, valvoa ja ehkäistä hoitovirheitä. Sinun potilaana tulee saada mahdollisimman hyvää hoitoa. Sekä potilaalla että omaisella on oltava mahdollisuus osallistua potilasturvallisuustyöhön.
Tukholman läänin sairaanhoitoalue tutkii aina vakavat tapahtumat sekä palautteet, jotka saamme potilailta, omaisilta tai hoitohenkilökunnalta ja yhteistyökumppaneilta. Valvontaviranomainen on Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos (IVO).