Laatutyö

Tärkeintä meille Tukholman läänin sairaanhoitoalueen (SLSO) työntekijöille on, että potilaamme ja käyttäjämme saavat parhaan mahdollisen hoidon ja kohtelun.

Hyvä hoito

SLSO tarjoaa turvallista ja tehokasta hoitoa ja kohtelua parhaiden mahdollisten tietojen pohjalta. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä potilaana, käyttäjänä että läheisenä on tärkeä osa työtämme.

Hoitoa leimaa kokonaisnäkemys, potilaan ja käyttäjän osallisuus, hyvä kohtelu ja suuri käytettävyys. Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä työtapa kuuluu luonnollisena osana hoitoon. Visionamme on antaa "Oikea hoito silloin kun ja siellä, missä tarvitset sitä".

Suoritamme yhdessä Karoliinisen instituutin (KI) ja muiden korkeakoulujen kanssa tutkimusta, koulutusta ja projekteja tietojen lisäämiseksi ja hoidon kehittämiseksi.

Hoidon laatutyö

Hyvän hoidon antamiseksi on tärkeää tietää, mitä mieltä potilaat ja käyttäjät ovat hoidosta. Kansallisia potilastutkimuksia tehdään sen vuoksi säännöllisin väliajoin, ja jotkut yksiköistämme tekevät myös omia tutkimuksia. Tutkimuksista saatuja tuloksia käytetään sitten laatutyössä.

Näkökantoja

Riippumatta siitä, oletko potilas tai omainen, sinun pitää tuntea itsesi tyytyväiseksi sekä meillä saamaasi kohteluun että antamamme hoidon tulokseen.

Otamme mielellämme vastaan näkökantoja, jotka sinun tulee ensisijaisesti antaa yksikölle, johon olet ollut yhteydessä. Ellei tämä jostakin syystä käy, on olemassa muita tapoja tuoda esiin mielipiteesi. Katso linkkiä.

ISO-sertifiointi

Tukholman läänin sairaanhoitoalue on huhtikuusta 2013 lähtien ollut sertifioitu laadun suhteen (ISO9001), työympäristön suhteen (OHSAS 18001) ja ympäristön suhteen (ISO 14001). Olimme Region Stockholmin alueella toinen toimintayksikkö, joka sertifiointiin kaikilla näillä kolmella alueella.