Ympäristö

Pyrimme Tukholman läänin sairaanhoitoalueella pienimpään mahdolliseen ympäristövaikutukseen.

Ympäristötyötämme ohjaa Region Stockholmin ympäristöohjelma 2017-2021. Ohjelma sisältä joitakin tavoitealueita, joista meitä koskevat seuraavat:

Kestävä lääkeketju

Tulemme vähentämään lääkkeiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia valmistuksessa, käytössä ja käytöstä poistamisessa tehostamalla lääkkeiden käsittelyämme.

Eräs suurimmista syistä siihen, että lääkkeitä poistetaan käytöstä, on että niiden parasta ennen -päiväys on umpeutunut. Tehostamalla lääkkeiden käsittelyä hoidossa ja välttämällä lääkkeiden turhia ostoja vähenee myös niiden poistamisen tarve ja siten vaikutus ympäristöön sekä tuotanto- että jakeluportaassa.

Linkkiteksti: Läs mer om goda exempel här.

Tehokas tekstiilien käsittely sekä vähentyneet ympäristövaikutukset kertakäyttö- ja kestotekstiileissä

Tulemme toteuttamaan toimia, jotka myötävaikuttavat henkilökunta- ja potilasvaatteiden parantuneeseen kiertonopeuteen, vähentyneeseen hävikkiin ja vähentyneeseen epänormaaliin poistamiseen. Tällä tavalla vähennämme näiden vaatteiden uustuotannon tarvetta.

Yhden vaatekappaleen valmistaminen merkitsee keskimäärin seuraavaa ympäristövaikutusta:

  • 2 700 litraa vettä puuvillaviljelmällä
  • 150 g kemikaaleja tekstiilejä valmistettaessa

Tulemme edelleen käyttämään ainoastaan kertakäyttötekstiilejä siellä, missä niitä ei vaadita potilasturvallisuussyistä

Kestävät potilasateriat

Tulemme asettamaan  kestävyysvaatimuksia ostojen yhteydessä (kuten eläintensuojelu ja vain vähäinen antibioottien käyttö), lisäämään ekologista ja paikallisesti tuotettua osuutta elintarvikkeista sekä vähentämään potilasaterioiden ilmastovaikutusta. Tulemme myös vähentämään ruokahävikkiämme.

Ruokakysymys on vaikea ja ulottuu alueille, kuten ilmasto, myrkytön ympäristö, biologinen monimuotoisuus ja taistelu globaalista antibioottiresistenssiä vastaan. Lisäämällä ekologisten elintarvikkeiden osuutta myötävaikutamme maataloustuotannon ympäristöllisesti kestävämmän muodon lisäämiseen. Tämä myötävaikuttaa sekä biologisen monimuotoisuuden suojaamiseen että luonnonvarojen säilyttämiseen, mainitakseni joitakin esimerkkejä hyvistä ympäristövaikutuksista.

Julkinen liikenne ja muut kuljetukset

Tulemme lisäämään uudistuvien polttoaineiden osuutta kuljetuksissamme.

Ilmastomuutokset on eräs vaikeimmista ympäristökysymyksistä, joka ihmisellä on ratkaistavanaan.  On sen vuoksi äärimmäisen tärkeää vähentää hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä. Päästöjä vähentämällä rajoitamme esimerkiksi kasvihuoneilmiötä ja maanläheisen otsonin esiintymistä.