Fáhkka veahki

Jus lea heakkaheahte dávddat ja roasmmuhuvvamat riŋge alu 112.

Gávnna njuolga dikšuma du lahka. Dás oaččut jođánis čalmmus regiovnnajođihan dikšuma Stuehkie leanas.

1177 addá bagadeami

Jus leat eahpesihkkar gosa galggat mannat riŋge de 1177. Doppe oaččut sárdnut hárjánan buohccedivššáriin gii veahkeha du gávdnat njuolga dikšuma.

Leaŋkanamma: Sök vård på rätt mottagning

Dikšunguovddáš

Dikšunguovddáš lea maid vuosttažin válljet go dárbbahat gávnnadit doaktáriin dahje buohccedivššáriin. Deike manat jus dus lea ovdamearka dihte alla feber, gužžainfekšuvdna, giegirinfekšuvdna, dahje liikeinfekšuvdna, fáhkka vearranan bissovaš dávddat, hávvevahát dahje fáhkka ihtagat. Dikšoguovddáš lea rabas beaivet buot árgabeivviid.

Leaŋkanamma: Här hittar du alla våra vårdcentraler

Bearašdoaktárvuosteváldi online buot beivviid vahkus

Sáhtát váldit oktavuođa dikšoguovddážiin ja bearašdoaktáriin videočoahkkin appa boktu Alltid öppet.

Min Bearašdoaktárvuosteváldi online lea rabas buot árga beivviid vahkus diibmu 7-21.

Leaŋkanamma: Loga eanet appas Alltid öppet

Vuorrodoaktárbiila

Dat gávdnojit maid vuorrodoaktárbiillat mat jorggistit eahkediid, ijaid ja vahkuloahpaid. Dat leat dutnje geas lea fáhkka dárbu dikšumii muhto váttis beassat vuosteváldái ieš. Riŋge 1177 jus dárbbahat vuorrodoaktárbiilla.

Lahkafáhkka

Lahkafáhkka das sáhttet rávesolbmot ja mánát juohke agis oažžut veahki fáhkka dávddaiguin ja lihkuhisvuođaiguin main ii leat eallinsorbmi. Lahkafáhkka lea dutnje gii dárbbahat eanet fáhkka divššu maid ii du dikšoguovddáš dahje bearašdoaktárvuorru sáhttá fállat. Ovdamearka balahan doddjon giehta- dahje juolgi, vuoiŋŋašdávda, stuorit hávvevahát, balahan varrabunci juolggis ja fáhkka allergiija váttisvuohta. Lahkafáhkka váldá vuostte mánáid 0 jahkásačča rájis.   

Leaŋkanamma: Här finns våra närakuter

Psyhkalaš dikšu

Don gii dárbbahat fáhkka psykihkalaš veahki leat buresboahtin váldit oktavuođa psyhkalaš vuorrovuosteválddiin dahje psyhkalaš fáhkkavuosteválddiin.  Fáhkka sis lea dađibahábut guhkes vuordináigi, muhto vuorrovuosteválddit sáhttet addit dutnje jođáneappo veahki.

Leaŋkanamma: Eanet dieđu psykiatriska akutvården birra

Fáhkka buohcceviesuid fáhkkavuosteválddit

Fáhkkavuosteválddit fáhkkabuohcceviesuin váldet vuostte du geas lea hui váralaš dahje eallinvárálaš dávddat ja heakkaheahte dávddat ja roasmmuhuvvamat. Riŋge 112 dahje 1177 vai beasat njuolga fáhkkavuosteváldái.