Bargga min luhtte

Háliidat go mannat bargui dovdduin ahte dahkat erohusa juohke beaivvi galggat bargat min luhtte.

Min luhtte gávnnat miellagiddevaš, somás ja gelddolaš bargguid mat addet ollu ruoktut ja addet dutnje buriid ovdánahttinvejolašvuođaid. Mielbargin min luhtte oaččut váikkuhusfámu ja vejolašvuođa váikkuhit du beaivvi barggus.  

Ruoŧa deháleamos bargu vuordá du

Ii leat makkárge eahpádus ahte Ruoŧa deháleamos bargu gávdno dearvvasvuođa- ja buohccedivššus.

Stuhkie regiovnnas sturro nu ahte ruošká ja buot dikšu min luhtte vuordá gelddolaš ovdánahttima. Háliidat go don maid oažžut vejolašvuođa leahkit mielde ja váikkuhit?

Mii árvvoštallat ahte olbmot leat sierralágánat ja addet dutnje vejolašvuođa ovdánahttit iežat beroštupmesuorggi barggus.

Bargu mii addá ollu ruovttoluotta

Min doaibma lea jándora birra ja fállá divššu alimus kvaliteahtas Stuehki leanas. Mii gávdnojit máŋgga sierralágán doaimmain ja leat odne sullii 11 500 mielbargi čuohtelágán kvalifiserejuvvon virggiin. Min stuorimus virggit leat buohccedivššárat, doaktárat ja divššárat.

 Mii oahppat guhtet guoibmáseamet ja bargat ollesáiggi vai gávdnat buriid bargovugiid. Nu ahte vai buoremus vuogis sáhttit duostut ja suitet buohkaid geat bohtet min lusa.

Oktasaš árvovuođđu

Jus ozat barggu min luhtte mii háliidit diehttelas ahte juogát min oktasaš árvovuođđu: pasieantta fokus, buohkaid seamma árvu ja bargomokta.

Dan maid dagat barggus juohke beaivvi rievdada máŋga olbmuid eallima.