Du oasálastin

Lea dehálaš ahte don gii leat pasieanta sáhtát oasálastit du dikšuma mearrádussii. Dat stuorida šánsa ja sáhtašeimmet veahkehit dutnje buorebut eallinkvalitehta.

Ulbmil lea ahte sihke don pasieantan ja du lahkaolbmot galget oasálastit ja sáhtit váikkuhit dikšuma maid oaččut. Gávdnojit máŋga sierralágán foruma dasa.

Máŋgga min doaimmain leat pasieanta- ja lahkaolbmuid ráđđi. Gávdnojit maid máŋga berosteaddjijoavkkut geat sáhttet veahkehit váldit  vuhtii du rivttiid dahje addit earálágan doarjaga. Jeara iežat báikki vuosteválddis dahje ossodagas makkár vejolašvuođat gávdnojit dutnje.

Du meinnet lea dehálaš

Moadde sahte geat válljejuvvon pasieanttat Stuehkie leana  dikšoguovllus oažžot  pasieanttaiskosa ruoktut. Mii leat giitevaččat jus háliidat veahkehit dahkat min dikšuma buorebut go deavddát iskosa. Jus ii heive justte go oaččot iskosa sáhtát álu sárdnut iežat vuosteválddiin vai spiehkasta du eret  pasieanttaiskosis.

Dieđusge it dárbbat vuordit oažžut pasieanttaiskosa ruoktut, leat goasse fal bures boahtin buktit iežat oainnu dikšumii.