Oainnut ja váidalusat

Mii háliidit mielalaččat diehtit maid don pasieantan dahje lahkaolmmoš anát dikšuma birra maid mii addit. Dat veahkeha min ollesáiggi buoredit min rutiinnaid ja vugiid.

Mana doibmii gos leat ožžon dikšuma

Bures boahtin dutnje ahte goas ain buktit oainnut dikšuma birra. Sáhtát mannat áigeguovdilis doibmii dahje vuosteváldái masa guoská. Lea doaibma mii buoremusat sáhttá čilget mii lea dáhpáhuvvan ja rievdadit vai ii galgga šat dáhpáhuvvat. Sáhtát leahkit anonyma jus háliidat, muhto jurddeš de it sáhte oažžut vástádusa.

Go buvttát oainnuidat galggašii doaibma dakkaviđi dárkkistit ahte leat váldán vuostte oainnuidat. Galggat oažžut vástádusa njeallje vahku siste muhto sáhttá, áššit mat gáibidit guorahallot eanet, váldit guhkit áiggi. Jus leat vuolil 18 jagi mii geahččalit álu vástidit árabut go njeallje vahkus. Vástádus galgá leat formulerejuvvon nu ahte ipmirdat. 

Jearaldagat dikšodárbbu dahje buohccedili birra

Jus dus leat jearaldagat mat guosket dikšodárbbu dahje buohccedili birra galggat váldit oktavuođa 1177 Vårdguiden dahje iežat dikšoguovddážiin.

Pasieantaoahpistahtti

Sáhtát maid mannat oainnuiguin dahje váidalusaiguin pasieantaoahpistahttimii Sturhkie leana buohccedikšoguovllus.

Čále de reivve, muitte addit iežat oktavuođadieđuid vai sáhtit váldit oktavuođa ruovttuluotta.  Jus it hálit oažžut vástádusa sáhtát sáddet iežat oainnuid anonyma.

Sádde reivve:

Stockholms läns sjukvårdsområde

Patientvägledare

Box 45436

104 31 STOCKHOLM

Sáhtát maid riŋget min pasieantaoahpistahttimii telefovdnii 08-123 400 40.