Dikšun njuolga áiggis

Mis lea ulbmil ahte galggat oažžut divššu rivttes áiggis, muhto jus soamis sivas vuorddášit ilá guhká de lea dát mii doaibmá.

30-minuhttanjuolggadus

Jus leat diŋgon áiggi gallemii ja šattat vuordit eanet go 30 minuhtta lea dus riekti oažžut ruoktut diva maid leat máksán kássas go bohtet. Fertet ánuhit ruđa ruoktut ovdal go vuolggát vuostáváldimis. De oažžut áimmus maid steampala allamáksogortii.

30-minuhttanjuolggadus njuolggadus ii doaimma gallemis jour- dahje fáhkkavuosteváldimis. Iige jus galledat nuvttá vuosteváldima.

Dikšodáhkádus

Jus du remiterejit min lusa iežá dikšoaddimis it galgga dárbbahit vuordit eanet go 30 beaivvi ovdal go oažžut boahtit du vuosttaš gallemii.

Go mearrádus lea váldun dálkkodeapmái it galgga dárbbahit vuordit eanet go 90 beaivvi ovdal go dálkkodeapmi galgá álggahuvvot. Spiehkasteapmi jus gávdno medisiinnalaš ágga vuordimii, ovdamearka jus dárbbahat dearvvaštuvvat   duođalaš dávddas ovdal dálkkodeapmi álggahuvvo.