Araştırma ve geliştirme

Mümkün olan en iyi tedaviyi almanı için sürekli sağlık hizmetlerini geliştirmeye çalışıyoruz.

Bunu, çeşitli araştırma projelerinde yeni tedavi yöntemlerini deneyerek, ayni zamanda da kurumumuza eleştirel bakarak ve nasıl daha iyi olabileceğimiz üzerinde düşünerek yapıyoruz. 

Karolinska Institutet ile işbirliği içinde genel tıp, psikiyatri, bağımlı tedavisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi, habilitasyon ve halk sağlığı alanlarında araştırma, geliştirme ve eğitim yürütüyoruz.  Bir çok belediye ile birlikte yaşlı bakımı konusunda araştırmalar yapıyoruz.

Araştırma projeleri her zaman bir etik inceleme kurumunda denenir. Bu, araştırmanın doğru şekilde yürütüldüğünün ve araştırmanın faydası ile tedaviye olası etkisi arasındaki denge üzerinde düşünülerek doğru bir tutum benimsendiğinin garantisidir.

Katılmak isteyip istemediğinize siz karar verirsiniz

Biz de tedavi gören bir hasta olarak size araştırma projesine katılmak isteyip istemediğiniz sorulabilir.  Bu genellikle bir veya daha fazla form doldurmanız veya tamamlayıcı bir muayeneden geçmeniz anlamına gelebilir.

Size sorduğumuz çalışmaya katılıp katılmama konusunda kararı her zaman siz verirsiniz.  Verdiğiniz karar aldığınız olağan tedaviyi etkilemez.

Sürmekte olan projeye uygun bulunursanız katılmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. O zaman bu projenin sizin için ne anlama geldiği konusunda daha ayrıntılı bilgi verilir.

Araştırma projesine katılmak ilginizi çekiyor mu – size tedavi veren sağlık çalışanı ile konusun.