Çevrim içi hasta kaydı

Çevrimiçi kayıt tutma şöyle yapılır.

16 yaş veya üstüyseniz ve hasta kayıtlarınızı çevrimiçi okumak istiyorsanız e-kimlik ile 1177 Vårdguiden yani 1177 Sağlık Danışmanlığına güvenli giriş yapabilirsiniz.

Öncelikle 1177 Vårdguiden’in e-hizmetlerinde bir hesap oluşturmanız gerekir. Size tedavi veren kişinin de aynı zamanda çevrimiçi olması ve hasta kayıtlarınıza giriş yapmış olması gerekir.

İlk adım olarak hasta kaydı notlarını, bazı test sonuçlarınızı ve konan tanılarla daha önceki sağlık kurumu ziyaretlerinizin bir dökümünü göreceksiniz. Sağlık hizmeti sunan kurumların bir çoğunda geçmişe ait bilgileri 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren okuyabilirsiniz.

Son ziyaretinize ait hasta kayıt bilgilerinin çevrimiçi hasta kayıtlarında görünmesi her zaman biraz zaman alır.  Bunun bir çok nedeni olabilir, bunlardan biri kayıt sistemi ile çevrimiçi hasta kayıt hizmeti, çıktıların yönetimi, test sonuçları ve benzeri arasındaki senkronizasyondur.

Eğer bir süre geçtikten sonra hala bilgiyi göremiyorsanız sağlık hizmeti sunan kurum veya kişiyle konuşun.

Psikiyatride 18 yaş altı hedef kitlesinin yer aldığı birimler henüz çevrimiçi olarak hasta kayıtlarına bağlanmamıştır.