Çevre

Stokholm ili sağlık hizmetleri olarak mümkün olan en az çevresel etki için çabalıyoruz.

Çevre çalışmalarımız Stokholm Bölgesi Çevre Programı 2017-2021tarafından yönetilmektedir. Program, bizi etkileyen bir dizi hedef alanı içerir:

Sürdürülebilir ilaç zinciri

İlaçlarla ilgili işlemlerimizin daha etkin hale getirilmesi yoluyla, ilaçların üretim, kullanım ve bertarafı sırasında çevresel etkilerini azaltacağız. 

İlaçların atılmasının ana nedenlerinden biri, son kullanım tarihlerinin geçmesidir. Sağlık alanında ilaçlarla ilgili işlemlerin daha etkin hale getirilmesi yoluyla ve gereksiz yere ilaç satın alımından kaçınarak ilaçların atımı ve bu şekilde de üretim ve dağıtım sırasında çevreye olan etkileri azaltılmış olur.

Bağlantı adı: buradan örneklere dair bilgi edinebilirsiniz.

Tek kerelik ve yeniden kullanılabilir tekstillerin kullanımından kaynaklanan verimli tekstil işleme ve azaltılmış çevresel etki

Devir daimi hızlandıran, israfı azaltan, personel ve hasta kıyafetlerinde fazla atılıma önleyen faaliyetler gerçekleştirmeliyiz. Böylece bu kıyafetleri yeni üretim ihtiyacını azaltmış oluruz.

Tek bir giysi üretimi, ortalama olarak aşağıda belirtilen çevresel etkileri neden olur

  • pamuk yetiştirilirken 2 700 litre su kullanımı
  • tekstil üretimi esnasında 150 g kimyasal kullanımı

Bunun ötesinde, yalnızca hasta güvenliğinin gerektirdiği durumlarda tek kerelik tekstil kullanmalıyız.

Sürdürülebilir hasta yemekleri

Tedarikte sürdürülebilirlik şartı koymalı (örneğin hayvan sağlığı ve düşük antibiyotik kullanımı gibi), organik ve yerel üretilen gıda oranını arttırmalı ve hasta yemeklerinin iklime etkisini azaltmalıyız. Ayrıca gıda israfına da en aza indirgemeliyiz.  

Gıda sorunu karmaşık bir sorun olup iklim, zehirden arınmış çevre, biyolojik çeşitlilik ve  antibiyotik direnci ile küresel savaş gibi alanlara uzanmaktadır.  Organik gıda oranını artırarak daha çevresel olarak sürdürülebilir bir tarımsal üretim biçimine katkıda bulunabiliriz.  İyi çevresi etkilere örnek vermek gerekirse, bunun hem biyolojik çeşitliliğin hem de doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.

Toplu taşıma ve diğer ulaşım araçları

Ulaşım araçlarında yenilenebilir yakıt kullanım oranını arttırmalıyız.

İklim değişimi, insanoğlunun karşılaştığı  en zor çevresel sorunlardan biridir. Bu nedenle karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının azaltılması son derece önemlidir. Emisyonlarımızı azaltarak örneğin artan sera etkisini ve yarın düzeyinde ozon oluşumunu sınırlarız.