Kanun ve Yönetmelikler

Sağlık hizmetleri emin ve güvenli hizmet için kanun ve yönetmeliklere tabidir. Burada, bizden sağlık hizmeti alırken geçerli olan bazı kanunun yönetmelikleri bulacaksınız.

Stokholm İli sağlık hizmetleri alanında kişisel verilerin işlenmesi

Sağlık hizmetleri ile temasa geçtiğiniz her defasında size ait veriler kaydedilir. Sağlık hizmetlerinin bu birileri nasıl işleyip kullanacağına büyük bir dikkatle karar verilir. Faaliyetlerimizin iyi ve güvenli bir şekilde yürütülmesi aynı zamanda gizliliğinizin korunması için kişisel verilerinizin doğru şekilde işlemesini sağlamak konusunda büyük bir sorumluluk yüklenmiş bulunuyoruz.

Kişisel verilerinizi işlediğimiz bir çok durum söz konusudur. En yaygın olan durumlar şunlardır:

  • Sağlık hizmetlerinde kartotek tutulması.
  • Sağlık hizmetlerinde istatistikler.
  • İş takibi ve tedavi de kalite güvencesi.
  • Sağlık hizmetlerinde araştırma.
  • Maaşlar, hastalık izni ve iş başvuruları gibi personel sorunları.

İlgili kanun ve yönetmelikler

Kişisel veriler yalnızca meşru amaçlarla toplanabilir ve işlenebilir. Amacın gerektirdiğinden daha fazla kişisel veri toplanmasına izin verilmez. Ayrıca bu veriler gerekenden daha uzun süre saklanamaz veya başlangıçta amaçlandığından farklı bir şekilde işlenemez.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel gizliliğinizi korumayı amaçlayan çeşitli yasalara tabidir; örneğin Bilgiye Kamu Erişimi ve Gizlilik Yasası, Veri Koruma Yönetmeliği ve Hasta Verileri Yasası gibi. Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR olarak da adlandırılır) önceki Kişisel Veriler Yasasının yerini alan AB çapında yeni bir düzenlemedir.

Kişisel veri yönetimimiz veya veri koruma yasası kapsamındaki haklarınıza dair sorularınız varsa veya veri koruma temsilcilerimizle görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Posta adresi: Dataskyddsombudet, Stockholms läns sjukvårdsområde, Box 43436, 104 31 Stockholm,

Tel: 08-123 400 00 (santral).

E-posta: gdpr.slso@sll.se. Hasta verilerini içeren hiçbir bilgiyi e-posta yoluyla göndermeniz gerektiğini unutmayın.

Hasta Verileri Yasası

Sağlık hizmetlerinde hasta verilerinin işlenmesine dair kurallar Hasta Verileri Yasası içinde yer alır. Yasanın düzenledikleri arasında şunlar sayılabilir:

  • Belirli bir hastanın bakımına katılan sağlık hizmetleri mensuplarının, başka bir sağlık kurumu tarafından tutulmuş olsalar bile, hastanın bakımı için gereken kayıt bilgilerine erişim olanağı
  • Hastanın kayıtlı verilerine sağlık hizmetlerinde çalışanlardan kimlerin erişim sağlayabileceğini dair kurallar
  • Hastanın elektronik bir kayıt sisteminde kayıtlı verilerini bloke etme hakkı

Sağlık yasası

Çerçeve yasa olarak adlandırılan Sağlık Hizmetleri Yasası sağlık hizmetleri için geçerli temel kuralları içerir. Yasa ayrıca tedavi eden kurum olarak bizim siz hastalara karşı yükümlülüklerimizi de düzenler.

Bazı engelli bireyler için Destek Ve Hizmet Yasası (LSS)

Yasanın amacı engelli bireyleri mümkün olduğunca bağımsız bir hayat yaşıyabilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği alabilmesidir. LSS Haklar Yasası adı verilen bir yasadır. Bu engelli bireyin hakkı olan desteği alamadığı takdirde mahkemeye başvurabileceği anlamını gelirgelir.

Hasta ücretleri ve yüksek ücrete karşı korunma

İsveç’te sağlık hizmetleri büyük ölçüde il ve belediye vergileriyle ödenir. Örneğin bir doktor ziyareti için ödediğiniz hücre aslında maliyetinin yalnızca küçük bir kısmıdır.

Yüksek ücrete karşı korunma yani Högkostnadsskydd, sağlık hizmeti için ne kadar ödemeniz gerektiğinin bir sınırı olduğu anlamına gelir. Yüksek bir ücrete karşı korunma İsveç’teki tüm il meclisleri ve bölgelerde aynı şekilde tasarlanmıştır. 1177 Vårdguiden’de (1177 Saglık Danısmanlıgı) hasta ücretleri ve yüksek ücrete karşı korunmaya dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Hasta yasası

Hasta yasası 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın en önemli amacı bireylerin kendi tedavilerine daha fazla katılımını sağlamaktır.

Yasa aracılığıyla, kamu tarafından finanse edilen birinci basamak bir sağlık hizmeti alacağınız bir  kurum ve İsveç genelinde uzmanlık hizmeti veren bir kurum seçme olanağına sahipsiniz. Ayrıca bulunduğunuz il meclisinden başka bir yeni meclisine de kaydolabilirsiniz. Bulunduğunuz il meclisi tedaviyi öder ancak seyahat ve konaklamadan siz sorumlu olursunuz.

Yasanın önemli bir parçası sağlık çalışanlarının hastayı mevcut seçenekler, riskler ve olanaklar hakkında artan bilgilendirme yükümlülüğüdür. Hastaya başka bilgilerin yanı sıra tedavi yöntemleri ve komplikasyonlar hakkında bilgi verilmelidir.

Hasta güvenliği yasası

Hasta Güvenliği Yasası, sağlık hizmeti sunana sistem hatalarını bulma ve düzeltme konusunda daha açık bir sorumluluk verildiği anlamına gelir. Hasta Güvenliği Yasası, sağlık hizmetlerine dair şikayetlerin nasıl ele alınacağı dair rutinler de içerir. Hasta güvenliği çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiyi yukarıda emin ve güvenli sağlık hizmeti başlığı altında bulabilirsiniz.

Sır saklama yükümlülüğü ve gizlilik

Sağlık hizmetlerinde çalışan herkesin sır saklamak yükümlülüğü vardır. Bu, sağlık hizmetleri ile temasınız ve aldığınız tedavi hakkındaki bilgilerin onayınız olmadan başkalarına aktarılamayacağı anlamına gelir. Bu da kamuya ait sağlık kurumlarında çalışan herkes için, bilgiye erişim ve gizlilik yasası ile düzenlenmiştir.

Tedavi garantisi

Tedavi garantisi Sağlık Hizmetleri Yasasının bir parçasıdır. Tedavi garantisi, il ve bölge tarafından tedavinin hangi zaman sınırları içinde uygulanacağını belirtir. Öte yandan tedavi garantisi tedavinin yapılıp yapılmayacağı veya kişinin hangi bakıma alacağı konusunda bir düzenleme getirmemektedir.