Hasta Kayıtlarınız

Gördüğünüz tüm tedavi hasta kayıtlarında belgelenir.

Sır saklama yükümlülüğü

Tedavinizle ilişkisi olmayan hiç kimse kayıtlarınızda mevcut bilgilere ulaşamamalıdır. İzniniz olmadan size hizmet sunan diğer sağlık kurumları ile de paylaşmamayı tercih ederiz. Aynı kural vasisi olduğunuz yakınlarınız için de geçerlidir.

Hasta birinin yakını olan 18 yaşın altındaki çocuklara ait bilgiler için özel kurallar geçerlidir.

Ortak kayıt tutumu

Mümkün olan en iyi tedavi ve bakımı sunabilmek için Stockholm ve Gotland İllerinde ortak kayıt tutma yöntemine başvururuz. Bu, bir çok sağlık hizmeti sunan kurumla birlikte -örneğin hastane gibi- sizin hasta kayıtlarınıza erişebileceğimiz anlamına gelir. Bunu doğru tedavi veya bakımı aldığınıza emin olmak için yaparız.  

Ancak yine de diğer sağlık hizmeti sunan kurumlarla hasta kayıtlarınızı paylaşabilmemiz için her zaman sizin izniniz gerekmektedir.

Ortak kayıt tutmaktan amacımız, bakım ihtiyacınıza dair daha derli toplu ve kapsamlı bir fikir sahibi olmak ve size ait bilgilerin güncelliğinden emin olmaktır.  Kısacası yeni bir sağlık kurumuna her başvurduğunuzda tedavi ve bakım geçmişinizi tekrar etmeniz gerekmez.  

Bilgileriniz Hasta Verileri Yasası kapsamında korunmaktadır.

Hayır diyebilirsiniz

Ortak kayıt tutulmasına hayır deme hakkına sahipsiniz. Bu durumda size bakan sağlık çalışanlarına bunu bildirebilirsiniz.  Kayıtlarınızın bloke edilmesi için gerekli formları doldurmanıza yardımcı olurlarken aynı zamanda ne anlama geldiğini de size açıklarlar. 

Hasta kayıtlarınızdaki bilgiler diğer sağlık ve bakım hizmeti sunan kurumlar için de bloke edilir. Hasta kayıtlarınızın bloke edilmesi durumunda size sağlık hizmeti sunan diğer kurumlardaki sağlık çalışanlarına size iyi hizmet sunabilmeleri için gereken bilgileri kendiniz vermelisiniz. 

Bir çocuğun bakımından sorumlu kişiler çocuklarının kayıtlarını bloke etme hakkına sahip değildir. Büyüyüp olgunlaştıkça, ancak yine de 18 yasından önce kendisi kayıtlarını bloke etme hakkına sahiptir.    

Hasta kayıtlarınızı kimlerin okuduğunu öğrenme hakkına sahipsiniz

Bir hasta olarak hasta kayıtlarınızı okuyanların bir listesini isteme hakkına sahipsiniz. Tedavi gördüğünüz birim ile iletişime geçerek giriş yapanların listesini içeren bir çıktı isteyebilirsiniz. Giriş yapanları içeren ekstrede hasta kayıtlarınızı hangi birimden kimin açtığını görebilirsiniz.   

Giriş yapanları içeren bu ekstre, kaydınızı hangi sağlık biriminin açtığını ve ne zaman açıldığını kolayca görebileceğiniz şekilde uyarlanmıştır.