Çalışma ortamı ve sağlık

Stokholm İli sağlık hizmetleri alanında tüm iş yerlerinin en belirgin özellikleri arasında, açıklık politikası, sağlığı destekleyici çalışmalar, aktif liderlik, cinsiyet eşitliği ve çoğulculuk anlayışı yer almalıdır.

Bu nedenle:

  • Tüm çalışanlarımızın kendilerini görünür, duyulur, saygı görür ve birlikte yaratır hissetmesini
  • Müdür ve liderlerimizin uzun vadeli iş ortamı çalışmaları ile bizim için sürdürülebilir iş ortamı yaratılmasını mümkün kılmasını,
  • Katılım ve beraberce etkilemenin en doğal hak olmasını istiyoruz.

Sağlıklı iş yerleri:

Faaliyetlerimiz arasındaki odak noktalarından birinin, sağlığı destekleyici çalışmalara yönelik olmasını istiyoruz. Bu da, örneğin, aşağıda belirtilen olumlu koşulları ayırt etmek ve sunmak anlamına geliyor: 

  • belli hedef, rutin ve rollerden oluşan bir bütünlük içinde katılımcılık ve açıklık politikası oluşturmak
  • Faaliyetlerin ve becerilerin geliştirmesini ve işte yeni görevlerin denenmesini mümkün kılmak,
  • farklılıklara özen gösterip saygı duymak – takım düşüncesi
  • sürekli geri bildirimde bulunmak ve almak
  • Sağlık ve yaşam şekli konusunda kendi sorumluluğunu almak ve günlük yaşamda sınırlar koymak,
  • Sağlıklı aktiviteler sunup desteklemek ve sağlıklı seçimleri kolaylaştırmak

Rehabilitasyon

Ayrıca aktif bir şekilde rehabilitasyon faaliyetleri de yürütmekteyiz. Amacımız, hastalık veya yaralanma nedeni ile çalışma kabiliyetleri azalan çalışanların iyi bir rehabilitasyon ile en kısa zamanda işlerine dönebilmeleridir.