Kalite kayıtları

Kalite kayıtları sağlık hizmetleri alanında bizler için farklı hastalıkları planlı bir şekilde takip edebilmek ve tedaviyi daha iyi hale getirmek için bir yöntemdir.

Ulusal çaptaki kalite kayıtlarında yer alarak sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesine katkıda bulunursunuz. Ne kadar fazla kişi katılırsa sonuçlar istatiksel olarak o denli güvenli olur. Sonuçları daha sonra iyileştirme çalışmalarında kullanılır.

Kalite kayıtlarının tümü katı sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde işlenir ve hiç kimsenin verilerle kişiler arasında bağlantı kuramayacağı şekilde kodlanır. 

Haklarınız

Bir hasta olarak kalite kayıtlarında size ait bilgilerin nasıl kullanıldığını öğrenmeye hakkınız vardır. Örneğin kayıtlar bazen araştırma amacıyla başka bir kuruma verilebilir.

Temasta olduğunuz klinik hakkınızda kayıtlara geçen bilgilerin bir çıktısını almanıza yardımcı olabilir. Size ait bilgilerin hasta kayıtları ve sizin verdiğiniz bilgiler dışında başka hangi kaynaklardan geldiğini bilmeye de hakkınız vardır.

Kalite kayıtlarında yer almak tamamen isteğe bağlıdır ve aldığınız tedaviyi etkilemez. Katılmak istemiyorsanız temasta olduğunuz kliniğe bildirin. Ne zaman isterseniz kararınızı değiştirebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi ister misiniz?

Temasta olduğunuz kliniğin hangi kalite kayıtlarına bilgi verdiğini öğrenmek isterseniz size hizmet sunan kişi veya kuruma sorabilirsiniz.