Stokholm ile sağlıklı hizmetlerine hoş geldiniz

Stokholm bölgesi yönetiminde sağlık hizmeti sunmaktayız. Bir çok kişinin sağlık hizmetleriyle ilk teması bizim klinik ve faaliyetlerimiz aracılığı ile gerçekleşir. Yaklaşık 12.000 çalışanımız var.

Bir yıl boyunca ayakta tedavi için 5 milyon hasta bizi ziyaret etmekte, 600 000 yatarak tam gün hizmet alan hastaya bakmaktayız. İsveç’in en büyük sağlık hizmeti sunan kurumuyuz.

Faaliyetlerimizi Stokholm İlindeki bir çok belediye ve Stockholm’ün tüm mahallelerinde sürdürmekteyiz. İl sınırları içinde yaklaşık 2 milyon insan yaşamaktadır.

Büyük bir sorumluluk taşımaktayız

Sorumluluğumuz büyük, bu nedenle de sağlık hizmetleri daha iyi hale getirmek için sürekli çalışmaktayız. Hasta ve refakatçilerine yakın alacağımız kararlarla sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getireceğimize inanıyoruz. Kurumlarımız büyük ölçüde bağımsız çalışır ve kendi karar sorumluluğuna sahiptir.

Hedef çalışanlarımızın günlük faaliyetlerinde doğru tedaviyi doğru bir şekilde uygulayabilmesi için önkoşulları oluşturmaktır. Bunun başarmak için herkesin hem kendi işine hem de diğer sağlık hizmeti sunan kurumlarla olan işbirliğine belirgin bir şekilde odaklanması gerekir.

Vizyonumuz, temel değerlerimiz ve iş politikamız, işimiz için hedef belirleme çalışmalarımızın temelini oluşturur. 

Vergilerle finanse edilen bir kamu yönetimi olup şeffaflık ve kamunun denetim hakkına büyük önem vermekteyiz.