Hoito meän tykönä

Stokholmin läänin siukkahoitoalue tarjoaa hoitoa elämän kaikila aikakausina.

Meän toiminat

Meän toiminat on enimäksheen läänin kunnissa ja kaupunkiosissa. Primäärihoijon alala sie löyät muun muassa hoitokeskuksisa, lähiakyyttiä, lasten- (BVC) ja äitiysterhveyshuoltoa (BMM), nuortenvasthaanottoja ja rehabiliteerinkiyksiköitä.

Meilä on spesiaaliseerattuja toimintoja lasten- ja nuortenpsykiatrin, raahvaanpsykiatrin, syöntihäiriön, riippuvuushoijon ja oikeuspsykiatrin aloila. Met harjottelema kans apuvälinheitten toimintaa, habiliteerinkiä ja terhveyttä, vanhoitten huoltoa ja avanseerattua siukkahoitoa koissa.

Meän vasthaanotot, kliniikat ja muut toiminat on monen ihmisen ensi kontakti siukkahoijon kans.

Se pittää mennä kätevästi ette saa oikean hoijon meän tykönä. Tulla nähtyks ja kuultuks on tärkeä, sekä sulle potilhaana ja sulle joka olet lähimäinen.

Stokholmin läänin siukkahoitoalue

Met olema osa Region Stokholmia ja on tehtävänä ette kehittää ja antaa hoitoa sinun lähelä. Met olema varmoja ette hoito tullee paremaks kun päätökset otethaan niin lähelä potilasta kun maholista.

Meän vastuu on suuri ja met olema siksi jatkuvasti töissä parantamassa hoitoa. Yhessä met olema noin 12 000 koleekoja joila on visio ette antaa "Oikeata hoitoa kun ja missä sie sitä tarttet".

Meän toivomus on ette sie joka asut Stokholmin läänissä piät tuntea turvaa ja kokea ette sie saat varman ja saatavilla olevaa hoitoa. Potilhaana meän tykönä sie piät tuntea tyytyväisyyttä sekä vasthaanoton kans mitä sie saat ja hoijon tuloksista mitä met annama.

Telefonist

1177 Vårdguiden/Hoito-ophaan e-palveluita

1177 Hoito-ophaan e-palveluila sie saatat esimerkiks tilata aikaa, varata, perruuttaa varrauksen, varata uuven aijan, uuvistaa reseptiä eli tahtoa vasthaanoton kontaktamhaan sinua.