Uusi Ruottissa

Tervetuloa!

Ruottin asukhaila ja asyylihakijoila on oikeus hoithoon Ruottissa. Lapsile alle 18 vuotta suuriin osa siukkahoijosta on ilmhainen.

Jos sie haet asyyliä eli et ole paperila rejistreerattu sulla on Ruottissa oikeus sekä terhveys- ette hammashoithoon.

Neuvoja terhveys- ja siukkahoijosta ja informasjuunia mikkä kliniikat sie piät kontaktata. Ystävälisesti soita telefooninumero 1177, joka on auki ympäri vuorokauen, 24 tiimaa. Ulkomailta sie soitat +46 711 11 77 00.