Työmiljöö ja terhveys

Stokholmin läänin siukkahoijonalala pitävät kaikitten työpaikoitten tunnusmerkki olla avonhainen klimaatti , terhveyttä eistävä työ, aktiivinen johto, tasa-arvoisuus ja moninaisuus.

Sen takia met haluama ette:

  • Kaikki meän työlistetyt tuntevat ette heitä nähhään, kuulthaan, respekteerathaan ja yhessä luothaan.
  • Meän pomot ja johtajat maholistavat sitä luomalla kestävän työmailman pitkän tähtäimen työmijöön kehityksellä
  • Osalistuminen ja yhteistyö on ittesthään selvää

Terhveyttä eistävät työpaikat:

Meän toiminoitten aloila met haluama ette pääpiste suunathaan terhveyttä eistäväle työle. Se merkittee ette identtifieerata ja tarjota pusitiivisia eelytyksiä esimerkiks;

  • lua osalistumista ja avonhaisuutta yhteisessä kontekstissa missä on selvät päämäärät, rytiinit ja rollit
  • lua maholisuuksia toiminankehitykselle, kompetensin kehitykselle ja ette kokeila uusia työtehtäviä
  • respekteerata ja ottaa taltheen toisitten eroja – tiimiajattelua
  • antaa ja saa jatkuvaa feedbackia
  • ottaa ommaa terhveyven ja elämäntavan vastuuta ja panna rajoja arkipäivässä
  • tarjota ja kehottaa terhveelisiä aktiviteettiä ja helpottaa terhveelisiä valintoja

Rehabiliteerinki

Met harjoitama kans aktiivista rehabiliteerinkityötä. Meän tavote on ette net jokka on meän töissä, jokka sairhauven eli vahinkon takia on saanheet heijoman työkyvyn, pitävät niin hoppua kun maholista, hyvälä rehabiliteerinkilä, päästä takashiin töihin.