Sinun sjurnaali

Kaiken hoijon mitä sie saat dokymenteerathaan sinun potilassjurnaalhiin.

Salaisuus

Ei kukhaan jolla ei ole hoitosuhetta sinhuun saa lukea niitä tietoja mitä on sinun sjurnaalissa. Met emmä jaa informasjuunia sinun muitten hoijonantajitten kans jos sie et hyväksy sitä. Sama koskee tietoja sinun lähimäisile jos sie olet raavas ja täysikänen.

Erikoiset säänöt jällaavat informasjuunia alle 18 vuotiaitten lapsile, jokka on läheisiä jotaki joka on sairas.

Yhteisesti pietty sjurnaali

Stokholmin ja Gotlandin läänit käyttävät niin kuttuttua yhteistä sjurnaalipitoa ette sillä tavala tarjota parhaiman maholisen hoijon. Se merkittee ette met ja moni muu hoijonantaja – esimerkiks sairaalat – saattavat ottaa ossaa koko sinun sjurnaalista. Sen met tehemä ette olla varmistunheita ette sie saat oikean hoijon.

Sie kuitekki häyt aina antaa sinun luvan ette met saama jakkaa sinun sjurnaalitietoja muitten hoijonantajitten kans.

Yhteisen sjurnaalipion tavote on ette met saama pareman kokonhaisen kuvan sinun hoijontarpheesta ja olla varmistunheita ette sinun tiot on aijankohtaisia. Sie yksinkertasesti et piä tarttea toistaa sinun hoijonhistuuriaata, joka kerta kun tulet uuen hoijonantajan tykö.

Sinun tietoja suojathaan Potilasdaattalain avula.

Sie voit sanoa ei

Sulla on oikeus sanoa ei yhteisheen sjurnaalinpithoon. Sen sie ilmotat niissä taphauksissa hoitohenkilökunnale joita sie kohtaat. Het auttavat sinua täythään niitä formylääriä mitä tarvithaan ette spärrata sinun sjurnaalin samala kun net ilmottavat sulle mitä se merkittee.

Sinun sjurnaalin tiot spärrathaan muilta hoijonantajilta. Jos olet saanu sjurnaalin spärratuks sie häyt itte selittää sinun toisitten hoijonantajitten henkilökunnale mitä net tarttevat tietää ette antaa sulle hyvän hoijon.

Huoltajalla ei ole oikeus spärrata omitten lapsitten sjurnaalia. Sitä myön kun lapset ikästyvät ja kypsyvät ja on alle 18 vuotta het saattavat silti saa oikeuven spärrata omia sjurnaalia.

Sulla on oikeus nähhä kuka on lukenu sinun sjurnaalia

Potilhaana sulla on oikeus ottaa ossaa listasta niistä jokka on käynheet sinun sjurnaalissa. Kontaktaa se yksikkö eli vasthaanotto missä sinua hoijethiin ja taho niin kututun lokkiulosveoksen. Lokkiulosveoksessa sie saatat nähhä koska ja mikä yksikkö on auvassu sinun sjurnaalin.

Lokkiulosveos on sovitettu ette sie helpola voit nähhä mikä hoitoyksikkö joka on ottanu ossaa sjurnaalista ja koska se tapahtui.