Miljöö

Stokholmin läänin siukkahoitoalueessa met pyrimä saa pieniimän maholisen miljöövaikutuksen.

Meän miljöötyö ohjaa Region Stokholmin Miljöprogram 2017-2021. Prukrammi sisältää lukumäärä tavotealueita, joita meitä koskee seuraavat:

Kestävä metesiiniketju

Met piämä vähentää metesiinivalmistamisen miljöövaikutuksia , käyttöä ja kaseerausta tehostamalla meän metesiinikäsittyelyä.

Yks tärkeimistä syistä miksi metesiiniä kaseerathaan on ette se on ohittanu paras-aijan-päivämäärän. Tehostamalla metesiinikäsittelyä hoijon alala ja välttää ette tarpheettomasti ostaa metesiiniä, kaseeraus vähenee ja siis miljöövaikutus sekä valmistelu- ette ulosjakeilulinjala.

Tehokas vaatekäsittely sekä vähentyny miljöövaikutus kerta- ja monikäytetyn vaatheesta

Met piämä suorittaa aktiviteettiä jokka vaikuttavat paranthaan vaihetusvauhtia, vähemin tuhlausta ja vähemin epänormaalia kaseerausta meän henkilökunta- ja potilasvaatheissa. Sillä tavala vähenämä uusvalmistelun tarvetta näistä vaatheista.

Valmistaa 1 vaatheen merkittee keskimäärin seuraavaa miljöövaikutusta:

  • 2 7000 litraa veenkäyttöä pumpuliviljelyssä
  • 150 krammaa kemikaalia vaatheen valmistelussa

Lisäks met piämä ainuasthaan käyttää kertakäyttövaatheita kun sellaista ei vaaita potilasturvalisuus syistä.

Kestävät potilasruat

Met piämä nostaa kestävyysvaatimuksia hankinoissa (esimerkiks elläinsuoja ja matala antibiotikan käyttöä), lisätä ekoloogisen ja paikalistuotheitten osaa elintarvikheista sekä vähentää klimaattivaikutuksen potilasruassa. Met piämä kans vähentää meän ruokatuhlauksen.

Ruokakysymys on vaikea ja ulottuu alueile kun klimaatti, myrkytön moninaisuus, biolooginen moninaisuus ja taistelu globaalista antibiotikaresistensiä vasthaan. Lissäämällä osan ekoloogista elintarviketta met vaikutama paremphaan kestävhään maanviljelytuotanon miljhöön. Tämä vaikuttaa sekä bioloogisen moninaisuuen suojaks sekä säilythään luononvaroja, jospa mainittee esimerkkiä hyvistä miljööefektistä.

Kolektiivitrafiikki ja muut kuljetukset

Met piämä lisätä osan uuvistavia ajoainheita meän kuljetuksissa.

Klimaattimuutokset on yks vaikeimista miljöökysymyksistä mitä ihminen on kohtaamassa. Se on siksi erittäin tärkeä ette vähentää koloksiiti uloslaskuja ja muita kasvihuonekaasuja. Vähentämällä meän uloslaskuja met rajotama esimerkiks lissääntyvää kasvihuonevaikutuksa ja maaläheistä osoonin kehitystä.