Laatutyötä

Tärkein meile jokka olema Stokholmin siukkahoitoalueen töissä on ette meän potilhaat ja käyttäjät saavat parhaiman maholisen hoijon ja kohtelun.

Hyvä hoito

SLSO tarjoaa varman ja tehokhaan hoijon ja kohtelun parhaiman tion perustalla. Ette tulla nähtyks ja kuultuks, sekä potilhaana, käyttäjänä ja lähimäisenä on tärkeä osa siittä työstä.

Hoito perustuu kokonaiskuvhaan, potilhaan ja käyttäjän osalistumisheen, hyvvää kohtelua ja korkeata käytettävyyttä. Terhveyttä eistävää ja ehkäisevää työmenetelmä kuuluu hoithoon luonolisena osaa. Meän visio on ette antaa "Oikean hoijon ja sielä missä sie sitä tarttet".

Yhessä Karolinska Intitutetin (KI) ja muitten korkeakoulujen kans harjotelthaan tutkimuksia, koulutusta ja prujektia jokka lisäävät tietoja ja kehittävät hoitoa.

Hoijon laatutyö

Se on tärkeä tietää mitä potilhaat ja käyttäjät tykkäävät hoijosta koska se määrää kuinka antaa hyvvää hoitoa. Kansaliset potilastutkimukset tehhään siksi säänölisesti ja vissit meän yksiköistä suorittavat omia tutkimuksia. Tutkimuksen tulokset käytethään sitten laatutyössä.

Mielipitheitä

Riippumatta jos sie olet potilas eli lähimäinen sie piät tuntea tyytyväisyyttä sekä vasthaanoton kans mitä sie saat meilä ja hoijon tuloksia mitä met annama.

Sinun mielipitheet on tervetuloisia meile. Net sie piät ensi käessä jättää sille yksiköle kenen kans olet ollu yhteyvessä. Jos se jostaki syystä ei sovi on olemassa muita välinheitä millä net jättää. Katto länkkiä.

ISO-serttifieerinki

Stokholmin läänin siukkahoitoalue on huhtikuusta 2013 serttifieerattu aloila laatu (ISO9001), työmiljöö (ISO 45001) ja miljöö (ISO 14001). Met olima sillon toinen toiminta Region Stokholmissa joka serttifieerathiin näilä kolmela aloila.