Laaturejisteri

Laaturejisteri on tapa meile siukkahoijossa ette stryktyreeratulla tavala seurata eri sairhauksia ja parantaa hoitoa.

Osalistumalla kansalisheen laaturejisterhiin sie vaikutat paranthaan hoitoa. Sen enemän jokka osalistuvat, sen parempi statistiikka on tulos. Tulokset met sitten käytämä meän parantamistyössä.

Kaikila laaturejisterilä on hyvinki tiukka salaisuus ja informasjuuni krypteerathaan sillä tavala ettei kukhaan saata yhistää daattaa erikoisen henkilön kans. Kun tietoja ei ennää tarvita sillon net poistethaan.

Sinun oikeuvet

Sulla joka olet potilas on oikeus saa tietää kuinka net tiot käytethään mikkä on sinusta laaturejisterissä. Esimerkiks saatethaan välistä jättää ulos tietoja tutkimustehtävhiin.

Sinun vasthaanotto saattaa auttaa sinua saamhaan ulosveoksen siittä mitä tietoja on sinusta rejisterissä. Sulla on kans oikeus tietää jos sinun tiot on nouvettu jostaki muusta lähteestä kun potilassjurnaali eli sinulta itteltä.
Se on täysin vapaehtosta jos sie haluat olla mukana rejisterissä eli ei ja sinun valinta ei vaikuta siihen hoithoon mitä sie saat. Jos sie et halua olla mukana niin sano sen sille vasthaanotole mitä sie vierailet. Sie saatat koska hyvänsä katua sinun valintaa.

Haluatko tietää lissää?

Haluatko tietää mikkä laaturejisterit johonka just sinun vasthaanotto ilmottaa sie olet tervetulonen kysymhään sinun hoitajalta.