Tutkimus ja kehitys

Met olema aina töissä kehittämässä hoitoa ette olla varmana ette sie saat parhaiman maholisen hoijon.

Sen met tehemä kokemalla uusia hoitometuutia eri tutkimusprujektissa, mutta kans kriittisesti kattomalla meän ommaa organisasjuunia ja kuinka met saatama tulla paremaks.

Yhteistyössä Karolinska Institutin kans met harjotama tutkimusta, kehitystä ja koulutusta ylheismetesiinin, psykiatrian, riippuvuushoijon, lasten- ja nuorten psykiatrian, habiliteerinkin ja kansanterhveyven aloila. Met toimitama kans yhteistyössä monen kunnan kans tutkimuksia vanhuushoijossa.

Tutkimusprujekti on aina koettu etiikkikokeilulautakunnassa. Tämä on vakutus ette tutkimus toimii oikeala tavala ja ette huomioithaan ja arvostelthaan tutkimuksen hyöystä ja sen maholisesta vaikutuksesta hoithoon.

Sie päätät jos sie haluat osalistua

Meän potilhaana sie saatat tulla kysytyks jos sie haluat osalistua tutkimusprujekthiin. Useasti se merkittee ette sie saat täyttää yhen eli monta kysymysformylääriä eli tehhä jonku lissäävän tutkimuksen.

Se on aina sie itte joka päätät jos sie haluat olla mukana siinä tutkimuksessa mitä met kysymä sulta. Sinun päätös ei vaikuta normaalista hoitoa mitä sie saat.

Jos sie sopisit menossa olevhaan prujekthiin niin sie tulet saamhaan kysymyksen jos sie haluat osalistua. Sillon sie saat tarkat tiot mitä just se prujekti merkittee sulle.

Jos sie olet kiinostunu olla mukana tutkimusprujektissa – puhu sinun hoitajan kans.