Hoito oikeassa aijassa

Meilä on päämääränä ette sie saat hoitoa oikeassa aijassa, mutta jos jostaki syystä sie saisit oottaa liian pitkhään niin tämä on joka jällaa.

30-minuutinsääntö

Jos sie olet varanu aijan vierailule ja saat oottaa enemän kun 30 minuuttia sulla on oikeus saa takashiin sen kostanuksen minkä sie maksoit kashaan kun sie tulit. Sie kuitekki häyt vaatia rahat takashiin ennen kun jätät vasthaanoton. Sillon sie kans saat pittää leimaa korkeakostanuskortissa.

30-minuutinsääntö ei jällaa kun vierailee sjuuri- eli akyyttivasthaanottoja. Eikä jos sie vierailet ilmhaista vasthaanottoa.

Hoitotakuu

Jos yks muu hoijonantaja remiteeraa sinun meitten tykö sie et piä tarttea oottaa enemän kun 30 päivää ette saa tulla sinun ensi vierailhuun.

Kun päätös hoijosta on otettu sie et piä tarttea oottaa enemän kun 90 päivää ette hoito alkaa. Poikkeus on jos on metesiinisiä syitä oottoaikhaan, esimerkiks jos sie tarttet parantua jostaki vakavasta tauesta ennen kun hoito saatethaan alottaa.