Sinun osalistuminen

Se on tärkeä ette sie potilhaana saatat olla mukana sinun hoijon päätöksissä. Se lissää maholisuuen ette met saatama auttaa sinua saamhaan pareman elämänlaatun.

Päämäärä on ette sekä sie potilhaana ja sinun lähimäiset pitävät olla osalisena ja saattaa vaikuttaa hoithoon mitä sie saat. Siihen on monta eri fuurymmiä.

Moni meän toiminoila on potilas- ja lähimäisneuvonta. On kans olemassa monta etuvalvonta organisasjuunia jokka saattavat auttaa sinua othaan huolen sinun oikeuksista eli anthaan sulle muuta tukea. Kysy sinun paikaliselta vasthaanotolta eli osastolta mikkä maholisuuet on olemassa sulle.

Sinun mielipie on tärkeä

Muutama sattunhaisesti valitut potilhaat Stokholmin läänin siukkahoijossa saavat potilasenkäätin kotia lähätetty. Met olema kiitoliset jos sie haluat auttaa tekheen hoijon paremaks täyttämällä enkäätin. Jos se ei sovi sulle just nyt kun sie saat enkäätin sie saatat aina puhua sinun vasthaanoton kans ette sie et ole mukana potilasenkäätissä.

Luonolisesti sie et tartte oottaa ette saa kotia potilasenkäätin, vaan sie olet koska hyvänsä tervetulonen jäthään sinun mielipitheet hoijosta.