Mielipitheitä ja valituksia

Met haluama mielelhään tietää mitä sie potilhaana eli lähimäisenä piät siittä hoijosta mitä met annama.Se auttaa meitä jatkuvasti paranthaan meän rytiiniä ja metuutia.

Kääny siihen toiminthaan missä sie olet saanu hoitoa

Sie olet tervetulonen koska hyvänsä jäthään mielipitheitä hoijosta. Sie saatat kääntyä aijankohtaisheen toiminthaan eli siihen vasthaanothoon mitä asia koskee. Se on toiminta joka parhaiten saattaa selvittää mitä on tapahtunu ja ottaa päätöksiä ettei se tule tapahthuun uuvesti. Sie saatat olla nimetön jos sie haluat, mutta ajattele sillon ette sie et saata saa vastatusta.

Kun sie olet jättäny sinun mielipitheet toiminta pittää välittömästi vahvistaa ette net on saanheet ottaa vasthaan sinun mielipitheet. Sie piät saa vastauksen neljän viikon sisäle, mutta poikkeuksena saattaa tapahtua asioissa jokka vaativat enemän tutkimuksia, ette mennee vähän pitemphään. Jos sie olet alle 18 vuotta met yritämä aina vastata ennen neljän viikon kuluttua. Vastaus pittää olla kirjotettu ette sie ymmärät sen.

Kysymyksiä hoijon tarpheesta eli sairhaustilantheesta

Jos sulla on kysymyksiä jokka koskevat hoijon tarvetta eli sairhaustilanetta sie saatat kääntyä 1177 Vårdguiden/Hoito-ophaasheen eli sinun hoitokeskuksheen.

Potilasopastaja

Sie saatat kans kääntyä sinun mielipitheitten eli valituksitten kans Stokholmin läänin siukkahoitoalueen potilasopastajalle.

Kirjota sillon preivi, muista ette jättää sinun kontaktitiot ette met saatama ottaa yhteyttä sinhuun. Jos et halua vastausta sie saatat lähättää sinun mielipitheet ilman nimeä.

Lähätä preivi tänne:
Stockholms läns sjukvårdsområde
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Sie saatat kans soittaa meän potilasopastajalle telefoonila 08-123 400 40.